Μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου ο ιππόκαμπος (λέγεται έτσι λόγω του 
σχήματος του) είναι εξειδικευμένος σε μνήμη, συναισθήματα και ρύθμιση της 
μάθησης.Η περιοχή αυτή λοιπόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο στρες. Η 
ευαισθησία αυτή εκδηλώνεται με δύο τρόπους.
Όταν υπάρχει έντονο στρες, ελαττώνεται ο ρυθμός αναπαραγωγής των κυττάρων 
του ιπποκάμπου ή ελαττώνονται τα ήδη υπάρχοντα κύτταρα. Το περίεργο είναι 
μάλιστα ότι η μη αναπαραγωγή ή ο θάνατος αυτών των κυττάρων συμβαίνει με 
διαφορετικό χρονικό τέμπο μετά από το στρεσογόνο γεγονός.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι σταδιακά καταστρέφεται η μνήμη 
και ιδιαίτερα η πρόσφατη.
Το άρθρο μασ το έστειλε ο συντοπίτης μας Γιώργος Δάγλας (ολφός)
Advertisements