Ο  Άγιος Γρηγόριος

που βρίσκεται στο Κεφάλι είναι μια από της παλαιότερες εκκλησιές του νησιού μας, η οποία  χτίστηκε περίπου πριν 300 χρονιά.