Σας προσκαλούμε την 1η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα τρίτη και ώρα 18.00

στην αίθουσα του Δημαρχείου σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1 . Προγραμματισμός εκδηλώσεων Χριστουγένων 2009

2 . Προγραμματισμός Καρναμαλικών εκδηλώσεων 2010

Advertisements