Σας ενημερώνουμε ότι ο εμβολιασμός για τον υγιή πλυθυσμό θα διαρκέσει μέχρι και 13-12-2009ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΟ

Οι ενδιαφερόμρνη να εποικοινωνήσουν με τους ιατρούς στα τηλέφωνα

2645051304

6974917866

6936919425

Από το περιφερειακό Ιατρείο Κατωμερίου