Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μεγανησίου με την αρ. 148/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 αποφάσισε τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών από τα δημοτικά τέλη, φόρους κλήσεις ΚΟΚ κ.α.

Οδιακανονισμός των οφειλών θα γίνεται μέχρι 12 ισόποσες δόσεις, με τουλάχιστο ποσό δόσης 100ευρω.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη ρύθμιση είναι  3Μάρτη 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στη Δ.Ο.Υ. Λευλάδας, Β όροφος.

Advertisements