ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ Η ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ.
Εξετάζοντας με νευροφυσιολογικές εξετάσεις (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) καθώς
επίσης και με ψυχομετρικές (IQ, συναισθηματική ευφυΐα) και με φυσικούς
παραμέτρους τις εγκεφαλικές δεξιότητες αντρών και γυναικών δεν βρέθηκε καμία
ουσιαστική με σταθερά στατιστική απόκλιση διαφορά.
Εξετάζοντας τον όγκο, το βάρος και τις δεξιότητες σε σχέση με αναλογία
εγκεφάλου σώματος σε άνδρες και γυναίκες δεν διαπιστώθηκε καμία ουσιαστική
διαφορά. Επίσης καμία διαφορά δεν βρέθηκε με βάση τις λειτουργίες
προμετωπιαίου λοβού σε σχέση με δείκτη νοημοσύνης.
Ο προμετωπιαίος λοβός ερευνήθηκε με το γνωστικό ότι εκεί πηγάζουν οι
περισσότερες πνευματικές δεξιότητες και όταν υπάρχει μεγάλη διαταραχή από
εκεί ξεκινάει η άνοια.
Τελικά όλα καταλήγουν σε έναν μύθο για τις δήθεν διαφορές που υπάρχουν και
εξυπηρετούν μόνο ρατσιστικούς σκοπούς.
Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι «ένα» με πολύ μικρές ατομικές
To άρθρο μας το έστειλε ο Γιώργος Δάγλας (ολφός)

Advertisements