Στην φωτογραφία διακρίνουμε την Κακιά Σκάλα όπου βρίσκεται στο πόδι του νησιού. Αριστερά και δεξιά υπάρχει γκρεμός