Πάει ένας νεαρός στο φαρμακείο για προφυλακτικά. Αλλά ντρέπεται να ζητήσει μόνο προφυλακτικά. Ετσι, το σκέφτεται το ξανά σκέφτεται και του λέει:
– «Θέλω ένα κουτί Depon… και ένα κουτί προφυλακτικά».
Την επομένη μέρα ο νεαρός χρειάζεται πάλι προφυλακτικά. Ξαναπάει, λοιπόν, στο φαρμακείο:
– «Ενα κουτί Depon και ένα κουτί προφυλακτικά».
Την επόμενη το ίδιο:
– «Ενα κουτί Depon και ένα κουτί προφυλακτικά».
Οπότε ο φαρμακοποιός τα παίρνει στο κρανίο και του λέει:
– «Αστο το ρημάδι!. Αφού το βλέπεις, σου φέρνει πονοκέφαλο!»