΄Β ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

1. Να προγραμματισθεί απο τον Ο Τ Ε  και να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον η αντικατάσταση του αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου Μεγανησίου, με νέο τρίπλάσιας χωριτικότητας σε συνδέσεις.

2.Να τοποθετηθούν από τον Ο.Τ.Ε τηλεφωνικοί θάλαμοι και στα τρία χωριά του νησιού καθώς και στο λιμάνι Σπήλια.

3. Να μελετηθεί και να προγραμματισθεί για το μέλλον από τον Ο.Τ.Ε η σύνδεση του Μεγανησίου με γραμμή TELLEX.

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.Να τελειώσει το συντομότερο και χωρίς άλλη αναβολή ο δρόμος Βαθύ- Κατωμέρι-Σπαρτοχωρι που φτιάχνεται εδώ και 15 χρόνια.

2. Να γίνει μελέτη από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για τη διάνοιξη δρόμου που θα συνδέει παραλιακά το Βαθύ με τα Σπήλια και να προγραμματισθεί η κατασκευή του για το εγγύς μέλλον. Να προβλεφθεί η μελλοντική επέκταση του δρόμου αυτού από τα Σπήλια προς τον Αη Γιάννη και από το Βαθύ προς Αθερινό.

3. Να γίνει μελέτη και να προβλεφθεί για το εγγύς μέλλον η διάνοιξη παρακαμπτήριων δρόμων στα χωριά του νησόύ.

4. Οι κοινότητες να εξεύρουν κατάλληλου χώρους στις εισόδους των χωριών για τη δημιουργία χώρου σταθμεύσεως των αυτοκινήτων.

5. Η κοινότητα Σπαρτοχωρίου να προχωρήει αμέσως στη διάνοιξη και κατασκευή του δρόμου προς την αμμουδιά της Ρόκας.

6. Να μελετηθούν και να μπούν σε εφαρμογή από την αστυνομία μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μέσα στα χωρία.

7. Να μελετηθεί η δυνατότητα δρομολόγησης λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνίας μεταξύ των χωριών του νησιού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978

1ον ΘΕΜΑ :

Αύξηση της απόδοσης των οικονομικών πόρων του Μεγανησίου .

Α’ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1.Να συνεργαστούν οι γεωργικοί συνεταιρισμοί οι κοινότητες και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ελαιοτριβείων για την συγκρότηση συνεργείων προς καταπολέμηση του πυρηνοτρήτου της ελιάς.

2.Να γίνει μελέτη και να συνταχθεί πρόγραμμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διάνοιξη και κατασκευή δικτίου αγροτικών δρόμων στο Μεγανήσι και να αρχίσει το συντομότερο η εκτελεσή του.

3.Να ενθαρύνει και να ενισχυθεί η καλλιέργεια πατάτας στο Μεγανήσι.

4.Να επιτραπεί η καλλιέργεια καπνού από τους γεωργούς του νησιού,

5. Να ενοποιήθουν οι δυο Γεωργικοί Συναιτερισμοί του νησιού και να δημιουργηθεί ένας κοινός και για τα τρία τα χωριά.

6. Με πρωτοβουλία του συλλόγου και των γεωργικών συναιτέρισμων να συσταθούν αγροτικές βιβλιοθήκες και να οργανωθούν σεμινάρια για την επιμόρφωση των γεωργών του νησιού.

7. Να επαναλειτουργήσει στο Μεγανήσι το αποθηκευτικό κέντρο σπόρων και ζωοτροφών της Αγροτικής Τραπέζης.

8. Να ζητηθεί από τις κοινότητες και τους Γεωργικούς Συναιτερισμούς η βοήθεια των αρμοδίων Νομαρχιακών Αρχών για την μελέτη και εφάρμογή προγράμματος βελτίωσης των βοσκοτόπων του νησιού.

9. Να απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επισκέπτεται το νησί κτηνίατρος σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτος όταν χρειάζεται.

Β΄ ΑΛΙΕΙΑ

1.Να συσταθεί αλιευτικός Συναιτερισμός από όλους τους επαγγελματίες ψαράδες του νησιού.

2. Να παρθούν από τις λιμενικές αρχές αυστηρά μέτρα για την αποτροπή της παράνομης αλιείας από τις ανεμότρατες.

3.Να παρθούν μέτρα για τον περιορισμό της ερασιτεχνικής αλιείας και να αποτραπεί με κάθε μέσο η παράνομη αλιεία των τουριστών με μπουκάλες.

2ον ΘΕΜΑ

Α΄ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. Να συνταχθεί απο τον Ε.Ο.Τ ειδική χωροταξική μελέτη για την επικέίμενη τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση του Μεγανησίου ώστε να αποφευχθούν αυθαιρεσίες και προχειρότητες κατ΄αυτήν.

2. Με υποτροφίες των κοινοτήτων και του Ε.Ο.Τ. να υποκινηθεί η φοίτηση νέων Μεγανησιωτών σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.

3. Να επιδιωχθεί από τις κοινότητες και το σύλλογο η διενέργεια συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο χώρο του Μεγανησίου.

4. Να ενθαρρυνθεί με χορήγηση δανείων από των Ε.Ο.Τ και τις Τράπεζες η κατασκευή δωματίων για ενοικίαση σε τουρίστες ή παραθεριστές.

Β΄ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

1.Ο σύλλογος σε συνεργασία με τις κοινότητες να αναλάβει πρωτοβουλία για την οργάνωση στο Μεγανήσι μαθημάτων  κεντήματος και υφαντικής για νέες κοπέλες και παραδοσιακής ξυλογλυπτικής για αγόρια.

2. Να δημιουργηθεί και να λειτουργεί στο Μεγανήσι μόνιμη έκθεση παραδοσιακής λαικής τέχνης.

Γ΄ΚΥΝΗΓΙ

1.Να γίνουν από τις κοινότητες οι απαραίτητες ενέργειες προς κάθε αρμόδιο για την ίδρυση στο Μεγανήσι εκτροφείου θηραμάτων και μονάδος θήρας.

2. Να ληφθούν μέτρα για την προστασία του φυσικού θηράματος του Μεγανησίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Ευχαριστούμε τον Κ Παναγιώτη Κονιδάρη (φαρμακοποιό) για τις πληροφορίες.

 

Advertisements