Κυριακή σήμερα αργία, και με πολύ καλό καιρό ο φίλος Δημήτρης Δάγλας (Γριτσλής)  πήγε για ψάρεμα και μπορούμε να πούμε η ψαρία ήταν πού καλή!

(Λαμπόρδα 8κιλά και 200γραμμάρια και ύψος 145 εκατοστά)