ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978

Α ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

1.Να μετατραπεί το Αγροτικό Ιατρείο Μεγανησίου σε Υγειονομικό Σταθμό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης πλήρους μεν για ελαφρά περιστατικά μέχρι της μεταφοράς τους σε Νοσοκομείο.

2. Ναμη μένει το Μεγανήσι σε καμία περίπτωση και για κανένα χρονικό διάστημα χωρίς γιατρό.Σε περίπτωση άδειασ του αγροτικού γιατρού να αποσπάται προ της αναχώρησης του γιατρός από το νοσοκομείο Λευκάδας. Σε περίπτωση δε παραιτησής του να μην επιτρέπεται η αναχώρηση του πριν βρεθεί αντικαταστάτης του.

3. Να εφοδιάζεται το Αγροτικό Ιατρείο με την ααπιτούμενη ποσότητα φαρμάκων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων.

4. Οι κοινότητες Βαθέος και Σπαρτοχωρίου να δημιουργήσουν κατάλληλα ιατρεία για να εξετάζουν σ΄αυτα τους ασθενείς ο αγροτικός ιατρός.

5. Οι κοιονότητες να πάρουν την πρωτοβουλία και να έλθουν σε συννενόηση με τα φαρμακεία της Λευκάδας για να ιδρύση κάποιο από αυτά παράρτημα στο Μεγανήσι.

6. Να προμηθεύτουν από κοινού οι κοινότητες ασθενοφόρο αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται σαν νεκροφόρα.

7. Να δημιουργηθεί στο Μεγανήσι ελικοδρόμιο που να μπορεί να χρησιμοποιείται με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες για την μεταφορά ασθενών σε έκτακτες περιπτώσεις.

Β΄ΥΔΡΕΥΣΗ

1.Να αρχίσουν αμέσως οι διαδικασίες που χρειάζονται για την ύδρευση του Μεγανησίου με νερό που θα μεταφερθεί από την περιοχή Νυδριού με υποθαλάσσιο σωλήνα.

2. Να απιτηθεί στην μελέτη που θα γίνει για το έργο της ύδρευσης να ληφθούν υπ΄όψην και μελλοντικές ανάγκες του νησιού σε νερό εν όψη της τουριστικής του αξιοποίησης.

Γ΄ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1.Να γίνει από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες μελέτη για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και για τα τρία χωρία του νησιού.

2. Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να δώσουν στις κοινότητες υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο θα κατασκευάζονται στο μέλλον οι βόθροι των αποχωρητηρίων για να πληρούν τους όρους υγιεινής.

Δ΄ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Η συγκέντρωση και απομάκρυνση των σκουπιδιών να αντιμετωπισθεί με κοινό πρόγραμμα και από τις τρείς κοινότητες οι οποίοι πρέπει:

α) Να εξέυρουν κατάλληλο χώρο για την συγκέντρωση και καταστροφή των σκουπιδιών σύμφωνα με τους κανόνες τις υγιεινής.

β) Με δανειοδότηση από το κράτος να προμηθευτούν αυτοκίνητο για την συγκέντρωση και την μεταφόρα των απορριμμάτων και

γ) Να τοποθετήσουν στους δρόμους των χωριών δοχεία απορριμμμάτων.

2. Ο Σύλλογος να αναλάβει την διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των κατοίκων στη σκοπιμότητα και τη χρήση των οικιακών δοχείων απορριμμάτων.

3. Οι κοινότητες να κατασκευάσουν από κοινού ή μεμονομένα κατάλληλα σφαγεία που  να πληρούν τους όρους τησ υγιεινής.

4. Να γίνουν από τις κοινότητες και τον Σύλλογο διαβήματα στο Λιμεναρχείο Λευκάδος και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να ληφθούν μέτρα που θα εμποδίζουν τα καράβια  που περνούν νότια της Λευκάδας, να ρίχνουν μαζούτ και λάδια στη θάλασσα για να περιορισθεί η ρύπανση με πίσσα των ακρογιαλιών του νησιού.

5. Η χλωρίωση του νερού των υδατοδεξαμενών να γίνεται με ευθύνη και επίβλεψη του κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με τις κοινότητες και τον αγροτικό γιατρό.

6. Με πρωτοβουλία και δαπάνη του συλλόγου να τοποθετηθούν στα κυρίοτερα σημεία των ακτών του νησιού ξενόγλωσσες πινακίδες που θα συστήνουν στους τουρίστες να σέβονται την καθαριότητα του περιβάλλοντος.

 ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστούμε τον Κ Παναγιώτη Κονιδάρη (Φαρμακοποιό) για την βοηθειάτου.

Advertisements