Ο Δήμος Μεγανησίου του Νομού Λευκάδας προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για όλους» και τα ειδικά προγράμματα: Αθλητισμός και Παιδί, Αθλητισμός και Γυναίκα, Αθλητισμός και Έφηβοι, Αθλητισμός και Ενήλικες για την περίοδο 2009 – 2010 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσλάβει προσωπικό, δύο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίριση (Τένις), Ποδόσφαιρο, Κλασικός Αθλητισμός.
          Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας. Αθλητισμού.  
          Χρονική διάρκεια : 29 εβδομάδες
          Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 23 έως 60 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής αντίληψης, δικαστικής απαγόρευσης).
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και αιτήσεις που θα πρέπει να τις υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου, κα Γαζή Ιωάννα , τηλ. 26453 61320 σε ώρες γραφείου.

          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργη/ος και έγγραφο (κάρτα ανεργίας) ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή.
  4. Φωτοτυπία πτυχίου
  5. Φωτοτυπία ταυτότητα

 

Ο Δήμαρχος

Ζαβιτσάνος Ευστάθιος

ΠΗΓΗ:www.meganisi.gov.gr

Advertisements