Οριστικοποιήθηκε ο Πίνακας Κατάταξής των Κοινωνικών Δομών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο : «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια».
          Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
          Για την Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μεγανησίου (ΚΟΙΔΕΜ) το τελικό εγκριθέν ποσό είναι 123.117,80 €, για χρονικό διάστημα 16 μηνών και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε 65 ηλικιωμένους.
Ήδη από το Νοέμβριο του 2009, έχουν αποσταλεί και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  (Π.Ι.Ν.)  για το νέο πρόγραμμα.  
ΠΗΓΗ:www.meganisi.gov.gr