Σας προσκαλούμε να παραυρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει 25/1/2010 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απαντήσεις σε ερωτήματα – Ενημέρωση Δημάρχου

1. Ψήφιση ή μη προυπολογισμού Δήμου Μεγανησίου οικονομικού έτους 2010

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)