Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του Κανονισμού Εργασίας της, Διαγωνισμό για την πρόσληψη 230 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της. Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού θα ανατεθεί από την Τράπεζα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η διεξαγωγή των εξετάσεων, η επιλογή των θεμάτων, η μετάδοσή τους στα εξεταστικά κέντρα και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π..

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προβλέπονται 15 θέσεις, εξ αυτών δε 1 για το νομό Λευκάδας.

Ι. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

1. Νομός Ζακύνθου 2
2. Νομός Κεφαλληνίας 3
3. Νομός Κερκύρας 9
4. Νομός Λευκάδας 1

Advertisements