Δέκα εκατομμύρια blogs βγήκαν εκτός σύνδεσης (offline) για τουλάχιστον 2 ώρες την Πέμπτη (18/2) λόγω διακοπής του WordPress.com, που φιλοξενεί blogs  και μαζί με αυτά και το meganisinews.

Σύμφωνα με την Telegraph, η πτώση του WordPress.com για 110 λεπτά είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 5.5 εκατομμυρίων επισκέψεων στις σελίδες. Ο ιδιοκτήτης του WordPress.com, Matt Mullenweg, εξήγησε στα μέσα ενημέρωσης πως η μη λειτουργία 10 εκατομμυρίων blog προήλθε ύστερα από πτώση του server.

Υπάρχει μια απρόβλεπτη αλλαγή στον κεντρικό router του ενός από τους παροχείς δεδομένων που προκάλεσε αναστάτωση στο δίκτυο μας και μη έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε κάτι τέτοιο βγήκαν εκτός λειτουργίας blogs”, αναφέρει σε ανάρτηση στο προσωπικό του blog ο Mullenweg.

Επισήμανε πως θα εργαστεί σε ένα σχέδιο για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και να εξασφαλιστεί η άμεση επαναφορά του δικτύου. Μάλιστα, τόνισε πως στα 4 χρόνια λειτουργία της, η WordPress.com, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιο πρόβλημα.

Γενικότερα, η WordPress παρέχει ανοικτή πρόσβαση στη δημιουργία blog με πολλές διεθνείς εταιρίες και μέσα ενημέρωσης να διαθέτουν blog που φιλοξενούνται από τη WordPress.com.

Σύμφωνα με την Telegraph, η πτώση του WordPress.com για 110 λεπτά είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 5.5 εκατομμυρίων επισκέψεων στις σελίδες. Ο ιδιοκτήτης του WordPress.com, Matt Mullenweg, εξήγησε στα μέσα ενημέρωσης πως η μη λειτουργία 10 εκατομμυρίων blog προήλθε ύστερα από πτώση του server.

Υπάρχει μια απρόβλεπτη αλλαγή στον κεντρικό router του ενός από τους παροχείς δεδομένων που προκάλεσε αναστάτωση στο δίκτυο μας και μη έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε κάτι τέτοιο βγήκαν εκτός λειτουργίας blogs”, αναφέρει σε ανάρτηση στο προσωπικό του blog ο Mullenweg.

Επισήμανε πως θα εργαστεί σε ένα σχέδιο για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και να εξασφαλιστεί η άμεση επαναφορά του δικτύου. Μάλιστα, τόνισε πως στα 4 χρόνια λειτουργία της, η WordPress.com, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιο πρόβλημα.

Γενικότερα, η WordPress παρέχει ανοικτή πρόσβαση στη δημιουργία blog με πολλές διεθνείς εταιρίες και μέσα ενημέρωσης να διαθέτουν blog που φιλοξενούνται από τη WordPress.com.

Το site meganisinews ευχαριστεί τον stam80 για την ενημέρωσει στο σχετικό άρθρο.

Advertisements