Μέχρι τις 15 Μαίου θα έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση του «Καλλικράτη», τονίζει στη συνέντευξή της προς την αυτοδιοίκηση gr η υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη.Αναφέρουμε ένα απόσπασμα απο την συνένευξη για το θέμα αυτό.

– Μετά το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια το υπουργείο Εσωτερικών θα έχει να αντιμετωπίσει και το μεγάλο θέμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πρώτα απ’ όλα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;

Πρόκειται για μια άλλη περίπτωση όπου η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία διαλόγου. Σύντομα το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί προκειμένου το νομοσχέδιο να έρθει στην Βουλή και να ολοκληρωθεί η ψήφισή του μέχρι 15 Μαΐου ώστε να υπάρχει επαρκές διάστημα προετοιμασίας και οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 να γίνουν για τους νέους ισχυρούς δήμους και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αισιοδοξούμε ότι θα αποτελέσει νόμο του κράτους μετά το Πάσχα. 

 
 Όπως θα γνωρίζετε κι εσείς από την περιοχή σας, ένα από μεγάλα «αγκάθια» του «Καλλικράτη» είναι το χωροταξικό, δηλαδή, η μείωση των δήμων περίπου στο 1/3 του σημερινού αριθμού (δηλαδή, από 1034 σε κάτω από 370). Με ποια αντικειμενικά κριτήρια θα γίνει αυτό προκειμένου να μειωθούν όσο είναι δυνατόν οι αντιδράσεις;

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αναφέρει ρητά ως κριτήρια χωροθέτησης των διοικητικών ορίων πληθυσμιακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς, αναπτυξιακούς, λειτουργικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς και χωροταξικούς παράγοντες. Τα κριτήρια λοιπόν που είναι αδρά θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα εξειδικευθούν, θα εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα σε όλη την χώρα, ώστε να προκύψει ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης.

– Ένα άλλο «αγκάθι» του «Καλλικράτη» είναι οι πόροι των νέων δήμων και περιφερειών. Η προηγούμενη κυβέρνηση υποστήριζε ότι απαιτούνταν πάνω από 4 δις ευρώ και γι’ αυτό, άλλωστε, λόγω οικονομικής κρίσης δεν προχώρησε. Εσείς πόσο κοστολογείτε τον «Καλλικράτη»;

Για τη μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική δομή και την υποστήριξή της στα πρώτα χρόνια λειτουργία της θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο υπολογίζεται ότι θα είναι της τάξεως των 4 δις ευρώ και προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που αφορά τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Περαιτέρω θα χρησιμοποιηθούν πόροι από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ που αυτή την στιγμή τελεί υπό αναμόρφωση για την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (έξυπνη κάρτα του πολίτη, δημοτικά ΑΤΜ, διοικητική βοήθεια στο σπίτι κλπ).
– Επίσης, υπάρχει και το θέμα των αρμοδιοτήτων. Το ρωτώ αυτό γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι θα περάσει στους νέους δήμους και τι στις νέες περιφέρειες. Μάλιστα, πρόσφατα οι νομάρχες μίλησαν για «ιμπεριαλιστικές» τάσεις των δημάρχων. Τελικά, είναι σαφώς προσδιορισμένες οι αρμοδιότητες των νέων οντοτήτων της Αυτοδιοίκησης και αν ναι ποιες, συγκεκριμένα, είναι;

Οι αρμοδιότητες όσες έχουν σήμερα οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μεταφέρονται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όσες αρμοδιότητες an block ασκούνται σήμερα από τις υφιστάμενες κρατικές περιφέρειες και ειδικότερα οι αρμοδιότητες αναπτυξιακού σχεδιασμού και η διαχείριση του ΕΣΠΑ, όπως και οι αρμοδιότητες κατασκευής δημοσίων έργων υποδομής και συγκοινωνιακών έργων θα μεταφερθούν επίσης στις αιρετές περιφέρειες. Στους δήμους μετατίθενται οι αρμοδιότητες της κατασκευής σχολικών κτηρίων κι όχι μόνο της συντήρησης που ασκούσαν μέχρι σήμερα, του λιανικού και πλανόδιου εμπορίου, των λαϊκών αγορών κλπ και πλήθος ακόμη αρμοδιοτήτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.
ΠΗΓΗ:www.aftodioikisi.gr

Advertisements