ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.

Γ. ΜΕΣΣΗΝΗ 7                                                                                                          ΤΗΛ. 2645022466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Αρ.Πρ.                                                                                                      Λευκάδα    25-2-2010                     

Εγκριτική απόφαση Πρωτοδικείου 36/1944

Αρ. εγγρ. Ειδ. Βιβλ. Επαγ. Σωμ. 11/1951

 

ΠΡΟΣ:  Δ.Σ. του Γ. Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   –    ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

–          ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

–          ΝΟΜΑΡΧΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

–          ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Ε.Δ.Κ.

–          ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

–          ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

–          Μ.Μ.Ε.

 

Κύριοι, 

Μετά από διαμαρτυρία των μελών του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων που δουλεύουν στην καθαριότητα του Νοσοκομείου, διαπιστώσαμε ότι η προκήρυξη δεν περιείχε τον ελάχιστο αριθμό εργατοωρών για ένα τόσο σημαντικό για την υγεία όλων, προσωπικού και νοσηλευομένων, έργο.

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το έργο, δίνεται με μειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς τις αναγκαίες ώρες.

Μετά από διερεύνηση  αλλά και από τον ίδιο τον εργολάβο μάθαμε ότι πράγματι οι εργατοώρες από 48 πήγαν στις 42 ημερησίως.  Αποτέλεσμα τούτου είναι ο εργολάβος να εκβιάζει τους 10 συναδέλφους ή να αποδεχθούν την απόλυση του ενός ή να μοιραστούν και οι 10 τις 42 ώρες, όχι μόνο με μείωση ωρών αλλά και με διαφορετικούς χρόνους εργασίας (5ωρα, 6ωρα, 8ωρα) για κάθε εργαζόμενο.

Ρωτάμε αν έρχονταν και άλλος και σας πρότεινε για την υλοποίηση ενός τέτοιου σοβαρού έργου 35 εργατοώρες θα έπαιρνε αυτός το έργο;

Μια τέτοια μεθόδευση είναι τουλάχιστον εγκληματική πρώτα και κύρια για την υγεία του προσωπικού και των νοσηλευομένων, αλλά και αντεργατική για τους 10 συναδέλφους.

Πέραν του γεγονότος ότι είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών υγείας, απαιτούμε να ανακαλέσετε την όλη διαδικασία και να βάλετε τις απαραίτητες εργατοώρες με τον απαραίτητο αριθμό ατόμων ανά βάρδια με πλήρες ωράριο.  Εννοείται ότι το καλοκαίρι πρέπει να αυξηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη καθαριότητα του Νοσοκομείου. Μέσα στο προσωπικό που θα προσληφθεί να περιλαμβάνονται και οι υπάρχοντες 10 εργαζόμενοι.

Επίσης απαιτούμε από το Συμβούλιό σας να ελέγχει κατά πόσο στους εργαζόμενους στην καθαριότητα εφαρμόζεται η εργατική Νομοθεσία, άσχετα αν δεν  ανήκουν στο προσωπικό του Νοσοκομείου.  Αυτό αφορά τα ωράρια, την ασφάλιση και την αμοιβή τους.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ

Advertisements