Αλλαγές στα δρομολόγια απο σήμερα για την γραμμήΝυδρί-Μεγανήσι απο το Ε/Γ-Ο/Γ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΙ εως και 15-5-2010 τα δρομολόγια είναι τα εξής

ΝΥΔΡΙ……………………….ΣΠΗΛΙΑ…………………………………..ΒΑΘΥ

07:ΟΟ……………………….07:45……………………………………….07:30

12:15………………………. – – – – – -……………………………………..13:00

14:00……………………….14:25…………………………………………14:40

17:00………………………..17:25……………………………………….- – – – – – –