Σας προσκαλούμε την 8η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Ανάθεση Εργου με Αυτεπιστασία <<Ταξινόμηση υλικών της βιβλιοθηκης>>

2)Ανοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

3) Ορισμός Υπόλογου

4)Δράσεις Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μεγανησίου

Advertisements