Την Τρίτη, 13 Απριλίου 2010 συνεδριάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Λευκάδας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1.
Ανακοινώσεις – Ενημέρωση
2.
Τρέχουσες πολιτικές – οικονομικές εξελίξεις.
3.
Η απόφαση της ΚΠΕ για τις Θέσεις και τα διαδικαστικά ζητήματα ενόψει του 6ου ΣΥΝεδρίου.
4.
Ενημέρωση και συζήτηση για την απόφαση της ΚΠΕ σχετικά με το σχέδιο «Καλλικράτης» και την αυτοδιοικητική τακτική του ΣΥΝ στις τοπικές εκλογές.
5.
Απόφαση για σύγκληση Νομαρχιακής Συνέλευσης στην οποία:

θα συζητηθούν οι Θέσεις και θα εκλεγούν οι Αντιπρόσωποι για το 6ο ΣΥΝέδριο

θα εκλεγεί νέα Νομαρχιακή Επιτροπή.
Στη συνεδρίαση θα παρευρεθεί ο Γ. Τόλιος μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Από τη Γραμματεία