Ο Δήμος Μεγανησίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τα παρακάτω έργα προς εκτέλεση από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Όσοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν οικονομική  προσφορά (σε κλειστό φάκελο, χωρίς εγγυητική) την 16η Απριλίου  και ώρα 12.30 έως 13.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δήμου.

            Οι προσφορές μπορούν να αναφέρονται σε μεμονωμένα έργα ή ομάδα έργων.

ΕΡΓΟ

1. Συντήρηση αγροτικών δρόμων    πρ/σμού  12000 ευρώ

2. Παιδική χαρά Κατωμερίου           πρ/σμού   12000 ευρώ

3. Νεκροταφείο Σπαρτοχωρίου        πρ/σμού  12000 ευρώ

4. Νεκροταφείο Κατωμερίου            πρ/σμού  12000 ευρώ

Πληροφορίες δίνονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα : 2645 361 311/323,  fax: 2645 361 319

 πηγή:www.meganisi.gov.gr

                                                                                             O  Δήμαρχος Μεγανησίου

                                                                                                  Στάθης Ζαβιτσάνος

Advertisements