Συνεχίζοντας την παρέμβαση  για το ζωτικό θέμα της Πολεοδόμησης Κατωμεριού-Βαθέως  ο συντοπίτης μας πολιτικός μηχανικός  Νίκος Κονιδάρης  επισημαίνει  τα εξής:

1. Οι τοποθετήσεις και απαντήσεις των Μεγανησιωτών, που αναρτήθηκαν στο φιλόξενο και τόσο χρήσιμο ‘Meganissi news’, χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και κυρίως ανησυχία για το μέλλον του Μεγανησιού.
2. Η νεότερη τοποθέτηση του Δημάρχου διακρίνεται από πνεύμα συνεργασίας και
α. είναι θετικό ότι, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του θέματος, την ανάγκη διατήρησης του παραδοσιακού χαρακτήρα του νησιού καθώς και την αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
Μάλιστα η δήλωση του ότι ανατέθηκε μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  σε εξειδικευμένους σε θέματα Χωροταξίας-Πολεοδομίας Πανεπιστημιακούς μελετητές αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση,
β. Η προσδοκία του Δημάρχου, να λύσει επείγοντα προβλήματα (περιφερειακό δίκτυο, αποχέτευση) με βάση την Πολεοδομική μελέτη (διαδικασία χρονοβόρα και επίπονη), θα έχει κατά την άποψη μας αντίθετα αποτελέσματα. Λύση στην επιδίωξη αυτή δίνει το    Π.Δ. 30/85 (ΦΕΚ Δ414) άρθρο 2, παρ. 3
Προφανώς ο Δήμαρχος για το θέμα αυτό έπεσε θύμα ΑΣΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ.
γ. Η αναφορά του Δημάρχου ότι, η πληροφόρηση, η επίβλεψη και η καθοδήγηση του έργου της πολεοδόμησης για λογαριασμό της Δημοτικής Αρχής, βασίζεται αποκλειστικά στη Πολεοδομία Λευκάδας, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο και την ποιότητα της μελέτης που κατατέθηκε από τον Μελετητή με τις ευλογίες της Πολεοδομίας Λευκάδας θα πρέπει να κλόνισαν την εμπιστοσύνη του στο κατά πόσο η Πολεοδομία Λευκάδας αποτελεί αξιόπιστο σύμβουλο και ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να πλαισιωθεί, από εδώ και πέρα, από ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, όπως ο Νόμος επιτρέπει, ο οποίος θα επιλέγει με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
δ. Διαφωνούμε με τον Δήμαρχο για το νομότυπο της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης, όταν από το 1998 η Πολιτεία θεσμοθέτησε ότι η Χωροταξία προηγείται της Πολεοδόμησης. Οι προβαλόμενες εξηγήσεις ότι είναι συνέχεια μελέτης του 1992(!) θα απορριφθούν στα επόμενα στάδια έγκρισης της μελέτης και θα μας οδηγήσουν σε καθυστερήσεις και επιπλέον περιττά έξοδα.
Για την άρση της διαφωνίας υπάρχει η οδός της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, η
οποία επιβάλλει να αναλάβει πρωτοβουλία η Δημοτική Αρχή και να δημοσιοποιήσει τις Συμβάσεις (πόσες είναι άραγε;) με τον Μελετητή ώστε να δούμε το αντικείμενο τους καθώς και στοιχεία (τυχόν έγγραφα, αιτιολογική έκθεση, αλληλογραφία) που να αποδεικνύουν την εξέλιξη της μελέτης και τέλος το οικονομικό σκέλος (πληρωμές, επεκτάσεις). Ίσως έτσι απαντηθεί το ερώτημα, που εξακολουθεί να πλανάται στο Μεγανήσι, για το ποιος καθοδήγησε ποιον στην όλη υπόθεση.

3. Καλή είναι η κριτική αλλά έχει δίκιο ο Δήμαρχος να ζητάει προτάσεις ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο.
Οι δικές μου προτάσεις είναι οι εξής:
α. Απαίτηση από τον Μελετητή να ολοκληρώσει την κτηματογράφηση η οποία 18 χρόνια από την έναρξη της είναι ημιτελής και λανθασμένη αλλά και πληρωμένη.
β. Άμεση καταγγελία της σύμβασης (;) για την εκπόνηση της Μελέτης Πολεοδόμησης με το βάσιμο επιχείρημα ότι καθυστέρησε, ότι, αντίκειται στον Νόμο που επιβάλλει να προηγηθεί η Χωροταξία κι ότι η πρόταση είναι απαράδεκτη, ατεκμηρίωτη και μη εναρμονισμένη με τις διατάξεις ‘περί σύνταξης Μελέτης Πολεοδόμησης’
γ. Ενημέρωση των Μεγανησιωτών για ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα με δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων και αναγνώριση ότι κινηθήκαμε σε λάθος κατεύθυνση λόγω κακών Συμβούλων.
δ. Άμεση έναρξη διαδικασίας ενημέρωσης των Μεγανησιωτών για το τι περιμένουμε και τι επιδιώκουμε με τις μελέτες Χωροταξίας και Πολεοδόμησης και διαμόρφωση από την Δημοτική Αρχή των στόχων και των οδηγιών που πρέπει να δοθούν στον Μελετητή.
ε. Άμεση έναρξη επιλογής Συμβούλου (εξειδικευμένου Γραφείου σε θέματα Χωροταξίας και Πολεοδόμησης) από τον Δήμο για την παρακολούθηση Μελετητών πέραν του θεσμοθετημένου ρόλου της Πολεοδομίας Λευκάδας.
στ. Επιτάχυνση κι επίσπευση της εξέλιξης της Μελέτης Χωροταξίας που έχει ανατεθεί και ενημέρωση των Μεγανησιωτών για τις οδηγίες και κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Δήμος.
ζ. Επιλογή νέου Μελετητή για την Πολεοδόμηση έστω κι αν είναι δαπανηρό για τον Δήμο. Η ζημιά που κινδυνεύουμε να πάθουμε αν συνεχίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση θα είναι πολλαπλάσια από την επιπλέον δαπάνη που θα καταβάλει ο Δήμος.
η. Έκκληση προς τους Μεγανησιώτες να βοηθήσουν, στο μέτρο που ο καθένας μπορεί, χωρίς όμως να υπάρχουν ‘προφήτες’ και εύνοιες ούτε να επικρατήσουν ισορροπητικές τάσεις και συμβιβασμοί με ιδιοτελείς σκοπούς.
4. Κάνουμε έκκληση στον Δήμαρχο και το Δ.Σ. να τραβήξουν μπροστά, αφού ξεκαθαρίσουν το τοπίο, απαλλασσόμενοι από τα βαρίδια του παρελθόντος χωρίς να υπολογίσουν το τυχόν πολιτικό κόστος και να μην μπλέξουν σε τυχόν συμβιβασμούς και συμψηφισμούς.
Τη γενναιότητα αυτή θα τους την αναγνωρίσουν οι Μεγανησιώτες και θα εξασφαλισθεί η ομοθυμία τους. Κάθε άλλη μεσοβέζικη λύση θα βρει απέναντι πολλούς από εμάς που θα αγωνιστούμε προσφεύγοντας στις αρμόδιες αρχές ώστε να ακυρώσουμε κάθε απόπειρα επανάληψης των σφαλμάτων του παρελθόντος.
5. Είχαμε υποσχεθεί να κρίνουμε την πρόταση της Μελέτης στις λεπτομέρειες της. Είναι όμως τέτοιος ο βαθμός απόρριψης της από το σύνολο των Μεγανησιωτών για μια σειρά από παραλείψεις, αστοχίες, ανάλγητη μεταχείριση του παραδοσιακού πυρήνα των οικισμών που αντί διαφύλαξης κακοποιούνται, ανέφικτες λύσεις, έλλειψη τεκμηρίωσης, παράθεση αναξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, μη εκτίμηση περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων που η συνέχιση της κουβέντας γίνεται ανούσια. Με μια λέξη Έθιξε και πρόσβαλλε μια σειρά αξιών που έχουνε εμείς οι Μεγανισιώτες.
Διατυπώνω τις απόψεις μου αυτές εν γνώσει μου ότι κινδυνεύω να τύχω σαν επαγγελματίας «ειδικής μεταχείρισης» αλλά αξίζει το ρίσκο.

Νίκος Β. Κονιδάρης
Πολιτικός Μηχανικός

Advertisements