Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   15/5/10, ημέρα Σάββατο                      και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Απαντήσεις σε ερωτήματα  –  Ενημέρωση Δημάρχου.

1. Έγκριση ή μη ισολογισμού έτους 2009 της ΚΟΙΔΕΜ 
                                               ( εισηγήτρια: οικονομική υπηρεσία )

2. Έγκριση ή μη απολογιστικού πίνακα 2009 της ΚΟΙΔΕΜ
                                                  ( εισηγήτρια: οικονομική υπηρεσία )

3. Έγκριση ή μη προϋπολογισμού έτους 2010 της ΚΟΙΔΕΜ
                                                         ( εισηγήτρια: οικονομική υπηρεσία )

4. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής     Παραλαβής του έργου << Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μεγανησίου – επίστρωση αγροτικού δρόμου Αη Γιώργη-Κουτελάδες >> 
                                          ( εισηγητής ο μηχανικός του Δήμου κος Ζαβιτσάνος )

5. Ενοικίαση αίθουσας για ενημέρωση δημοτών σχετικά με την πολεοδόμηση ( Τιτάνια )
                                                              ( εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη)

6. Συμμετοχή Δήμου στο <<Τουριστικό Πανόραμα >>2010 στο Ζάππειο.
                                                          ( εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη)

7. Έγκριση αιτήματος για σύναψη σύμβασης έργου.
                                                              ( εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη)

8. Έγκριση αιτημάτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
                                                                ( εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη)

9. Αποζημίωση δημότη μας σχετικά με εκρίζωση ελιάς.
                                                                        ( εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη)

10. Αίτηση Δημητρίου Αργύρη για αποζημιώσεις από διάνοιξη δρόμου (Περιφερειακού Σπαρτοχωρίου)

11.  Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2010.
                                                                       ( εισηγήτρια η κυρία Μάντζαρη)

12. Διευθέτηση, παλαιοτέρων λογαριασμών ύδρευσης
                                                                      ( εισηγήτρια: οικονομική υπηρεσία )

13. Αίτηση Καλλίνικου Βησσαρίωνα.

14. Θέματα λειτουργίας και οργάνωσης οικισμών στη θερινή περίοδο.
                                                                              ( εισηγητής ο κος Δήμαρχος )
 
15. Τρόπος λειτουργίας και εκμετάλλευσης (των υπό κατασκευή)
      δημοτικών κυλικείων-αναψυκτηρίων
                                                                               ( εισηγητής ο κος Δήμαρχος )

16. Τροποποίηση προϋπολογισμού
                                                      ( εισηγήτρια: οικονομική υπηρεσία – Δήμαρχος )
      Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
      Πολίτη Βησσαρία

Advertisements