Το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδρίασε το Σάββατο 15 Μαΐου 2010 και μεταξύ άλλων συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

Αρχικά ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την υπογραφείσα σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκμετάλλευση του τουριστικού καταφυγίου Βαθέος  και τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων,

 • Ενέκρινε τον ισολογισμό, απολογισμό και τον προϋπολογισμό της ΚΟΙΔΕΜ (Κοινωφελής Εταιρεία του Δήμου)
 • Ενέκρινε πιστώσεις για δράσεις του Δήμου, όπως την συμμετοχή του στο «τουριστικό πανόραμα 2010» στο Ζάππειο, και την ενοικίαση αίθουσας για ενημερωτική συνάντηση του Δημάρχου στην Αθήνα,
 • Συζήτησε την αίτηση για έγκριση αιτημάτων για προσωπικό με σύμβαση έργου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 • Καθόρισε τη μέγιστη υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου,
 • Αποφάσισε για την διευθέτηση παλαιοτέρων λογαριασμών ύδρευσης και ειδικότερα, έδωσε προθεσμία εξόφλησης μέχρι τέλους Ιουλίου 2010, σε όσους οφείλουν παλαιούς λογαριασμούς να έρθουν να τους εξοφλήσουν  χωρίς επιβαρύνσεις, αφού μετά θα ενταχθούν στο νέο λογιστικό σύστημα του Δήμου και θα είναι επιβαρυμένοι με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.
 • Συζητήθηκε μετά από αίτηση του κου Καλλίνικου Σταύρου και διευκρινίστηκαν θέματα με τις θέσεις  πρόσδεσης των αλιευτικών σκαφών,
 • Αναφέρθηκαν από το Δήμαρχο τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των οικισμών κατά την θερινή περίοδο, και αποφασίστηκε να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση, όπως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα πάρκινγκ, οι πεζοδρομήσεις, η καθαριότητα, η διαχείριση των απορριμμάτων, κ.α
 • Αποφασίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης των υπό κατασκευή δημοτικών κυλικείων στις παραλίες Φανάρι, Λιμονάρι, Ρόκα, δηλαδή την μίσθωση με την διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας με βάση την οικονομική προσφορά και με ένα ποσοστό κοινωνικών κριτηρίων
 • Και τέλος τροποποίησε το τεχνικό πρόγραμμα παίρνοντας χρήματα από τα υπόλοιπα έργων που προκύπτουν από τις εκπτώσεις και ενίσχυσε άλλες πιστώσεις ή πρόσθεσε τα παρακάτω:
 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Παν/μιο Κρήτης για αρχαιολογική έρευνα σε ολόκληρο το Μεγανήσι. Ποσό 25000 ευρώ
 2. Ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του Δήμου στα θέματα της πολεοδόμησης ποσό 15000 ευρώ
 3. Σύνταξη μελέτης για τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού και παραλίας στον οικισμό Βαθέος ποσό 5000 ευρώ
 4. Για την ανάπλαση της παιδικής χαράς Βαθέος, ενίσχυσε την πίστωση με 12000 ευρώ
 5. Ενίσχυσε την πίστωση για μικροέργα, όπως την πρόσβαση σε παραλίες του Νησιού με 6000  ευρώ
 6. Διέθεσε ποσό 3500 ευρώ για τον καθαρισμό όλων των παραλιών (κυρίως των μη προσβάσιμων)  του Νησιού
 7. και τέλος ενίσχυσε την πίστωση για την διαμόρφωση του ΧΥΤΑ με το ποσό των 6000 ευρώ

 

18-5-2010   

                                                                                                  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Advertisements