Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο Μεγανησίου πραγματοποίησε την Παρασκευή 14 Μαίου εκπεδευτική εκδρομή στα πλαίσια του προγράμματος του δήμου »Ασφαλώς Κυκλοφορώ’Στο πάρκο οδικής αγωγής στον Αραχθο.

Τα παιδιά διδάσκονταν μέσα από το πρόγραμμα τον Κ.Ο.Κ που είχε ενταχθεί  στα πλαίσια του ολοημέρου όλη σχεδόν την χρονια.Με την στήριξη του δήμου και την συνοδία των δασκάλων τους επισκέφτηκαν το πάρκο οδικής κυκλοφορίας και απέδειξαν πόσο καλοί οδηγοί μπορεί να γίνουν στο μέλλον.