Η συζήτηση για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της διοικητικής υποδιαίρεσης κατά το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», άφησε στη σκιά τις «Αποκεντρωμένες Διοικήσεις». Μία ριψοκίνδυνη στάση, που ίσως αναθεωρηθεί πολύ αργά – αν ο αυτόφωτος ή μη (βλ. ΔΝΤ) μεταρρυθμιστικός οίστρος προεκταθεί στη συνένωση και κατάργηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

Αντιπροτείνοντας παρακάτω, αναλυτικά και τεκμηριωμένα, τη σύσταση μίας ενιαίας-αμιγώς νησιωτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιχειρούμε μία τομή απολύτως εναρμονισμένη με τη κείμενη Συνταγματική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία – κατά τρόπο «εξοικονομητικό», εφόσον οι 7 προτεινόμενες σήμερα Διοικήσεις περιορίζονται σε μόλις 5!

Και εφαρμόζουμε σε θεωρία-και-πράξη τη Νησιωτικότητα.

[Α]   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ:

        ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

1. Η τήρηση της κανονιστικής επιταγής του Συντάγματος περί «Νησιωτικότητας» κρίνεται, πρέπει να αναγνωριστεί, υποδειγματική στο νομοθετικό “corpus” της (ήδη υπό διαδικασία κύρωσης στη Βουλή των Ελλήνων) διοικητικής μεταρρύθμισης με το γενικό τίτλο «Καλλικράτης».

Υπενθυμίζουμε τη σχετική Συνταγματική Διάταξη:

«Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών… περιοχών […]», ΣΥΝΤΑΓΜΑ 101.4

Σημειώνουμε, εξάλλου, την αντιδημοφιλή (τουλάχιστον στον αυτοδιοικητικό χώρο), αλλά απολύτως συνεπή με το κριτήριο της νησιωτικότητας – και μάλιστα στη συνταγματική λογική της ενιαίας δημοκρατικής έκφρασης των νήσων – επιλογή της «νησιωτικής», ουσιαστικά, «αυτοδιοίκησης» στις μείζονες νήσους (Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ρόδος, Λέσβος κ.ά.)    

2. Εντούτοις και κατ’ εξαίρεση, η επιταγή της νησιωτικότητας δεν υπηρετείται από τη χωροταξική διευθέτηση των 7 λεγόμενων «Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» – που επιφορτίζονται με πληθώρα λεγόμενων «κρατικών» αρμοδιοτήτων αλλά και τον έλεγχο νομιμότητας της Αυτοδιοίκησης, ειδικότερα στη περίπτωση των Ιονίων Νήσων (και της Επτανησιακής ολότητας).

Έτσι κατά τη τελική μορφή του Νομοσχεδίου στην «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου[sic]», με έδρα την Πάτρα, εντάσσεται η αμιγώς νησιωτική «Περιφέρεια Ιονίου[sic]».

Σημειωτέα σχετικά με τις νήσους του Αιγαίου:

[α] Στην «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου» εντάσσονται οι περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται επομένως για αμιγώς νησιωτική Διοίκηση – η έδρα της οποίας, εντούτοις, τοποθετείται στον Πειραιά! 

[β] Σε μία διακεκριμμένη «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης» εντάσσεται μόνο μία(!) περιφέρεια, η ομώνυμη της Κρήτης. Είναι μοναδική περίπτωση – με εξαίρεση την Αττική.

Σημειωτέα, επίσης, η διατηρούμενη υπαγωγή των «Νήσων» που εκτείνονται κατά μήκος των ανατολικών παραλίων της Πελοποννήσου στη χερσαία Νομαρχία Πειραιά – έως τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, που συνιστούν, ιστορικά, αναπόσπαστο μέρος της Επτανήσου!

[Β]   ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ:

        ΕΝΙΑΙΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΗΣΩΝ»

3. Αντιπρόταση που πληροί πειστικότερα τόσο τη Συνταγματική επιταγή, όσο και τη συνέχουσα το νομοθέτημα αρχή εξορθολογισμού του Κράτους, είναι η ενοποίηση της ολότητας του Ελληνικού νησιωτικού χώρου σε μία ενιαία και σαφώς διακριτή από τις χερσαίες δομές «νησιωτική» Αποεντρωμένη Διοίκηση.

Συγκεκριμένα: μία ενιαία «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νήσων» που θα συμπεριλάβει τις αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων – και με ιδεώδη αλλά και συμβολική έδρα, την Ερμούπολη της Σύρου.

Η επιλογή αυτή έχει (εκτός του συμβολικού) ουσιαστικό, πολιτικό περιεχόμενο. Επιτρέπει την άσκηση ενιαίας οριζόντιας Εθνικής Πολιτικής στον Νησιωτικό χώρο σε Εθνικό επίπεδο, και κατ’ επιταγήν του άρθρου 102 του Συντάγματος, σε τομείς όπως:

[1] Ολοκληρωμένα πρότυπα ανάπτυξης για νησιά

[2] Αγροτική πολιτική ()

[3] Μεταφορές και δίκτυα («μεταφορικό ισοδύναμο» κ.λπ.)

[4] Υγεία και Πρόνοια (διακομιδή ασθενών κ.λπ.)

[5] Εξειδικευμένα πρωτόκολλα διαμόρφωσης-διαχείρισης δημοσίων υποδομών και τιμές έργων

[6] Εξειδικευμένος έλεγχος Αυτοδιοίκησης

[7] Θέματα Εθνικού σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής.

[8] Δυνατότητα άντλησης χρηματοδοτικών πόρων για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το 2013.

4. Προξενεί σκεπτικισμό το ότι, κόντρα στη 30ετή προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις που διέπονται από το κριτήριο της νησιωτικότητας, και ενώ η «Αιγαιακή» νησιωτική Ελλάδα (Αιγαίο και Κρήτη) τυγχάνουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, η Επτάνησος προορίζεται να υπαχθεί αναπτυξιακά στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιχειρείται συγχώνευση μίας καθαρά νησιωτικής περιοχής, με την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα – με μία συμπαγή ζώνη της οποία η οικονομία βασίζεται στον Α’Γενή Τομέα (καλλιέργειες έντασης) και, δευτερευόντως, στο Β’Γενή Τομέα.

Τα προβλήματα που προκύπτουν:

[α’] Έλλειψη «κοινής γλώσσας» ως προς τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής περιοχής.

[β’] Κριτήρια-πολιτική βούληση για την έμφαση σε πολιτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Πως θα καταστούν συμβατοί και θα υπηρετηθούν στρατηγικοί στόχοι και οικονομικά συμφέροντα στο χώρο της Αδριατικής (με στρατηγικό στόχο αγορές της Άπω Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής), όταν η αγορά-στόχος της Πελοποννήσου βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντη;

5. Οι περιφέρειες των οποίων επιχειρείται η συγχώνευση (μεσοπρόθεσμα) μέσω του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ανομοιογενείς οικονομικά, αναπτυξιακά, γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά.

Ειδικότερα ο πληθυσμιακός συσχετισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων [ΠΙΝ] με τις ενοποιούμενες υπό τις «Αποκεντρωμένες Διοικήσεις» του «Καλλικράτη» περιφέρειες διαφαίνεται στους παρακάτω Στατιστικούς Πίνακες:

Α1. Πληθυσμιακός συσχετισμός ΠΙΝ-Ηπειρωτικών Περιφερειών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ιονίων Νήσων 214.911
Δυτικής Ελλάδος 741.282
Πελοποννήσου 638.942
Ηπείρου 396.732

 

Α2. Πληθυσμιακός συσχετισμός ΠΙΝ-Νησιωτικών Περιφερειών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ιονίων Νήσων 214.911
Νοτίου Αιγαίου 180.000
Βορείου Αιγαίου 302.000
Κρήτης 578.251

 

Β. Πληθυσμού ΠΙΝ ως ποσοστό του συνολικού σε «Καλλικράτη»-Εναλλακτικά σενάρια:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΝ
Δυτ. Ελλάδος-Πελοποννήσου+ΠΙΝ 1.595.135 13,47%
Β.-Ν. Αιγαίου+ΠΙΝ+Κρήτης 1.275.162 16,85%
Β.-Ν. Αιγαίου+ΠΙΝ 696.911 30,84%

 

Είναι προφανές από την ανωτέρω ενδεικτική παράθεση ότι με την ενσωμάτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Ενιαία-Νησιωτική εξομαλύνεται η πληθυσμιακή κατανομή στις σχετιζόμενες Περιφέρειες ανά την Επικράτεια. Επίσης η προτεινόμενη νησιωτική περιφέρεια αποκτά μεγαλύτερη δυναμική λόγω πληθυσμού και οικονομικών μεγεθών.

[Γ]    ΣΥΝΟΨΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

6. Εμπλουτίζοντας αλλά και συνοψίζοντας τα παραπάνω, πλεονεκτήματα της αντιπροτεινόμενης υπαγωγής των Νησιωτικών Περιφερειών στην Ενιαία-Νησιωτική «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» θεωρούνται:

[α’’] Απόλυτος εναρμονισμός στη νέα διάταξη του Ελληνικού Συντάγματος, περί αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας-σημασίας των νησιωτικών περιοχών.

[β’’] Περιορισμός σε 5 ή 6 (αντί: 7) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

[γ’’] Συγκρότηση της μεγαλύτερης και γεωγραφικά σημαντικότερης νησιωτικής περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[δ’’] Δυνατότητα εκμετάλλευσης πολιτικών-χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νησιωτικές περιοχές, και επιδοτήσεων του χειμαζόμενου νησιωτικού επιχειρηματικού και αγροτικού Τομέα την περίοδο μετά το 2013.

[ε’’] Αποκλειστική άσκηση οριζοντίων πολιτικών διασφάλισης οικονομικής ανάπτυξης (Α’Γενούς-Β’Γενούς-Γ’Γενούς Τομέα), κοινωνικής συνοχής, και άρσης της απομόνωσης.

[ς’’] Ενιαίος επιχειρησιακός σχεδιασμός (σε κοινούς Άξονες) για το σύνολο των Περιφερειών.

[ζ’’] Διασφάλιση του πλούτου της Ιστορικής ετερότητας της Νησιωτικής Ελλάδας αντί της αφομοίωσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

[η’’] Συντονισμός στην επεξεργασία-τυποποίηση και ενιαία προβολή αποκλειστικά ελληνικών νησιωτικών τουριστικών προϊόντων στις αγορές Άπω Ανατολής-Βόρειας Αμερικής.

[θ’’] Συγκρότηση μηχανισμού Διεθνών σχέσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Αδριατικής, σε τομείς όπως ο τουρισμός ή το εμπόριο.

Ειδικότερα στο τελευταίο [θ’’] ενιαίες πολιτικές μπορούν να χαραχτούν για τις «θαλάσσιες πύλες» της, με σύγχρονη-ειρηνική λογική, «Ελλάδας των 5 Θαλασσών», και ειδικότερα:

(1) Για τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα), με «πύλες» τις Λέσβο-Λήμνο.

(2) Για την Ανατολική Μεσόγειο-Κύπρο, με «πύλες» τις Ρόδο-Καστελλόριζο.

(3) Για τη Νότια Μεσόγειο, με «πύλη» τη Νότια Κρήτη.

(4) Για τη Δυτική Μεσόγειο, με «πύλες» τις Ζάκυνθο-Κεφαλληνία.

(5) Για την Αδριατική Θάλασσα, με «πύλες» τη Κέρκυρα και τις Διαπόντιες Νήσους.     

Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση ενιαίων νησιωτικών πολιτικών κλίμακας τέμνεται αναγκαία (και) με τη διασφάλιση Εθνικών συμφερόντων, ιδίως αναγνώρισης-εκμετάλλευσης της Νησιωτικής Υφαλοκρηπίδας (σε συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με συναρμόδια Υπουργεία: Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Πολιτισμού-Τουρισμού, Εξωτερικών και Άμυνας).

Σε κάθε περίπτωση, την εκτελεστική αρμοδιότητα για την υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών διατηρούν οι αντίστοιχες Περιφέρειες και Δήμοι. Η κάθετη δόμηση βελτιστοποιεί το συντονισμό, τη συστηματοποίηση και την αποτελεσματικότητα πολιτικών, δράσεων και υποδομών – ενώ εξοικονομεί πόρους και χρόνο.

7. Η ενοποίηση του ελληνικού Νησιωτικού χώρου που εκτείνεται στη περίμετρο της χερσαίας χώρας, δεν συνιστά ιστορική πρωτοτυπία. Αντί άλλων παραδειγμάτων, μνημονεύουμε την ανάλογη οργάνωση επί βασιλείας Κωνσταντίνου Α’ του Μεγάλου, που προκύπτει κατά τη περίφημη Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας του 325 μ.Χ.

Στο λατινικό ντοκουμέντο, οι υπογεγραμμένοι Νησιώτες επίσκοποι (που καταγράφονται, όπως όλοι οι «Αδελφοί» τους, κατά Επαρχίες) ομαδοποιούνται ως εξής:   
“INSULARUM [: ΝΗΣΩΝ, εννοείται: Επαρχία]
Euphrosynus Rodius. [Ευφρόσυνος Ρόδιος, εννοείται: επίσκοπος Ρόδου]
Meliphron a Coo. [Μελίφρων από την Κω, παρομοίως]
Strategius a Lemno. [: Στρατήγιος από τη Λήμνο, παρομοίως]
Apollodorus Corcyrae.” [: Απολλόδωρος Κερκύρας, παρομοίως]
[πηγή: MANSI, J.D., Sacrorum Consiliorum Collectio, Τόμος 2, Φλωρεντία 1759, στ. 700]

Το πόσο «παράδοξη» φαντάζει αυτή η ευελιξία της διοικητικής δομής της υπό τον Μέγα Κωνσταντίνο και τη νεαρά Κωνσταντινούπολη Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το 325 μ.Χ., δίνει, εκτός απροόπτου, το μέτρο όσων δεν μας διδάσκει η Ιστορία «Μας».

Σεβαστιανός Μεταλληνός                      Αριστοτέλης Κοσκινάς

Δημοτικός Σύμβουλος Φαιάκων

Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας

Σεβαστιανός Μεταλληνός

Νεροσυρμή 34, Α. Κορακιάνα

Κέρκυρα, 49083

Τηλ: 6977903261

Fax:  2663022300

e-mail: smetalin@otenet.gr

22/05/2010

34/2010

Προς:

κ. Μιχαήλ Κάρρα, Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας

fax: 2661081823

Θέμα:  Προτάσεις ενεργειών για την αποτροπή διάλυσης της Π.Ι.Ν. μέσω του σχεδίου Νόμου για την Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»

κ. Πρόεδρε,

Την Πέμπτη το βράδυ 27/05/2010 ψηφίζεται στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για την Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης». Στο σχέδιο αυτό προβλέπεται η υπαγωγή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η μετονομασία της Περιφέρειάς μας σε «Περιφέρεια Ιονίου».

Η απαλοιφή της λέξης «Νήσων» από την Περιφέρειά μας και η αντικατάσταση της σημερινής ονομασίας με άλλη που προσδιορίζει γεωγραφικά τα Δυτικά παράλια της Ηπειρωτικής Ελλάδας είναι ενδεικτική των προθέσεων του Υπουργείου για σταδιακή κατάργηση της. Μία ενέργεια που ξεκίνησε το 2007 με την υπαγωγή του Περιφερειακού μας Προγράμματος 2007-2013 στην διαχειριστική ενότητα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Τότε, παρά την εισήγησή μου για υπαγωγή της Περιφέρειάς μας σε μία Διαχειριστική Ενότητα Νησιωτικής Ελλάδας, που να περιλαμβάνει το σύνολο του νησιωτικού χώρου, δεν εισακούστηκα. Τόσο η ΤΕΔΚ, όσο και οι λοιποί θεσμικοί φορείς σιωπήσαμε ανυπόφορα. Το ίδιο και το Περιφερειακό μας Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι της Κέρκυρας σε αυτό.

Στις ατέλειωτες Συνεδριάσεις της ΤΕΔΚ τους τελευταίους 5 μήνες, ασχοληθήκαμε αποκλειστικά με το ζήτημα του αριθμού των Δήμων στην Κέρκυρα, χωρίς να τεκμηριώνουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία του νησιού μας. Και φυσικά αποτύχαμε να πείσουμε την κοινωνία για τις προθέσεις μας. Από τα 286 άρθρα του σχεδίου Νόμου, ασχοληθήκαμε μόνο με το 1ο, που αφορά τη χωροταξική διάρθρωση των Δήμων.

Οι όποιες θέσεις εκφράστηκαν από μέλη του Δ.Σ., και από μένα προσωπικά, στις προηγούμενες συνεδριάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και την εκπροσώπηση των δημοτών σε αυτούς δεν συζητήθηκαν και καμία σχετική απόφαση δεν ελήφθη.

Για το θέμα δε της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σας έχω επανειλημμένως καταθέσει τις ανησυχίες και τις προτάσεις μου στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ, αλλά και εγγράφως στις 21/06/2007, με αφορμή το σχέδιο του ΕΣΠΑ, στις 12/10/2007 ως εισήγηση για το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (11/2007), καθώς και στις 22/04/2010 ως κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων στο σχέδιο Νόμου για τον «Καλλικράτη».

Δυστυχώς οι προτάσεις μου ουδέποτε συζητήθηκαν στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ και καμία απόφαση δεν ελήφθη. Το ίδιο συνέβη και στην Γ.Σ. της ΤΕΔΚ Κερκύρας της 30/04/2010, όπου παρ’ όλο που επισήμανα τον κίνδυνο διάλυσης της Π.Ι.Ν. και πρότεινα συγκεκριμένες λύσεις, το θέμα δεν εισήχθη στην διαδικασία της ψηφοφορίας.

Τόσο η ΚΕΔΚΕ, όσο και του Υπουργείο δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα από εμάς ένα τεκμηριωμένο κείμενο-απόφαση, που να απορρίπτει τον σχεδιασμό του Υπουργείου και να προτείνει συγκεκριμένες εφικτές λύσεις.

κ. Πρόεδρε,

Τις επόμενες ημέρες θα θεσμοθετηθεί το δεύτερο και καθοριστικό νομοθετικό βήμα για την διάλυση της Π.Ι.Ν. αν δεν αντιδράσουμε δυναμικά.

Προτείνω η Περιφέρει Ιονίων Νήσων να μην ενσωματωθεί με την Πελοπόννησο και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, αλλά να αποτελέσουμε αναπόσπαστο τμήμα της Νησιωτικής Ελλάδας. Τα κριτήριά μου είναι καθαρά αναπτυξιακά και τεκμηριώνονται στην εισήγηση που συνοδεύει την παρούσα.

Επί της διαδικασίας προτείνω την άμεση σύγκλιση του Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας μέχρι την Κυριακή 22/05/2010 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουμε τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για το σχέδιο Νόμου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο σκέλος που αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και επί των θεσμικών ζητημάτων λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, όπως σας έχουν κατατεθεί στο από 22/04/2010 έγγραφό μου, καθώς και στο συμπληρωμένο κείμενο που συνοδεύει την παρούσα.

Για το ίδιο θέμα να μεθοδεύσουμε, στα πλαίσια της απόφασής μας, τις εξής ενέργειες:

 1. Έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. της ΤΕΔΚ Κερκύρας και λήψη σχετικής απόφασης.
 2. Μεταβίβαση αντιπροσωπείας της ΤΕΔΚ για ενημέρωση και κινητοποίηση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων των Νομών Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας.
 3. Έκτακτη σύγκληση των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων του Νομού Κερκύρας και λήψη σχετικής απόφασης
 4. Αίτηση προς του λοιπούς θεσμικούς φορείς να λάβουν σχετικές Αποφάσεις. Αναφέρομαι στους εξής:

–          Περιφερειακό Συμβούλιο

–          Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

–          Επιμελητήριο Κερκύρας

–          ΤΕΕ, παράρτημα Κερκύρας

 1. Αποστολή των αποφάσεών μας στην ΚΕΔΚΕ, τον Υπουργό και στην Βουλή των Ελλήνων μέχρι την Τετάρτη πρωΐ 26/05/2010.

 

κ. Πρόεδρε,

Η ευθύνη μας είναι μεγάλη και έχουμε χρέος να ενεργήσουμε προκειμένου να γλιτώσουμε τις επόμενες γενεές από χειρότερα δεινά από αυτά που έχουμε ήδη προκαλέσει.

Μας απομένουν 70 ώρες περίπου για να λάβουμε μία ιστορική απόφαση: Αν επιθυμούμε η Επτάνησος να αποτελέσει Περιφέρεια με την Πελοπόννησο και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, ή αν θα αποτελέσουμε αναπόσπαστο τμήμα της Νησιωτικής Ελλάδας.

Έφτασε, νομίζω, επιτέλους η ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη να αποφασίσουμε για κάτι σημαντικό, καθώς η ακολουθούμενη πρακτική είναι τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν το Νόμό μας να αποφασίζονται σε κουζίνες και όχι στα Συμβούλιά μας.

Σεβαστιανός Μεταλληνός

Δημοτικός Σύμβουλος Φαιάκων

Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας

Σεβαστιανός Μεταλληνός

Δημοτικός Σύμβουλος Φαιάκων

Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας

Νεροσυρμή 34, Α. Κορακιάνα

Κέρκυρα, 49083

Τηλ: 6977903261

Fax:  2663022300

e-mail: smetalin@otenet.gr

20/05/2010

32/2010

Προς:

1. κ. Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

2. κα Αγγελική Γκερέκου, Βουλευτή Κερκύρας

3. κ. Νικόλαο Δένδια, Βουλευτή Κερκύρας

4. κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, Βουλευτή Κερκύρας

Κοινοποίηση:

1. κ. Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρο Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ

2. κ. Μιχαήλ Κάρρα, Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας

3. κ. Γεωργαλίδη, Γ.Γ. Π.Ι.Ν.

Θέμα:  Προτάσεις σχετικά με το σχέδιο Νόμου για την Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας καταθέτω τις παρατηρήσεις και προτάσεις μου, σχετικά με το σχέδιο Νόμου για την Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης», που κατατέθηκε στη Βουλή στις 14/05/2010.

1           Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο Νόμου

 

Συμφωνώ με την πλειοψηφία των άρθρων, τα οποία δεν αναφέρω για λόγους συντομίας.

Οι κυριότερες διαφωνίες μου αφορούν τα εξής:

 1. Δεν αγγίζει το πρόβλημα της διαφθοράς και της σπατάλης δημοσίου χρήματος, που αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα στην Αυτοδιοίκηση.
 2. Διαφωνώ με την υπαγωγή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Θα πρέπει να υπαγόμαστε σε αμιγώς νησιωτική Διοίκηση.
 3. Διατηρείται το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα, και σε συνάρτηση με το νέο μέγεθος των Δήμων παραδίδεται η επιλογή των αιρετών στα πολιτικά κόμματα (τους πιο διεφθαρμένους θεσμούς της πολιτείας μας) και τους κατά τόπους καναλάρχες, οι οποίοι συνήθως είναι και εργολάβοι δημοσίων έργων.

 

Σημειώνω ότι με δεδομένη την μη γνωστοποίηση των καταργούμενων διατάξεων του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μαντέψει κανείς την τελική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και του τρόπου λειτουργίας. Πρέπει να ζητηθεί άμεσα από το Υπουργείο Εσωτερικών να δημοσιοποιήσει το άρθρο που θα αναφέρονται ονομαστικά οι καταργούμενοι Νόμοι και διατάξεις και ειδικότερα ο Ν 3463/2006 (ΔΚΚ).

2           Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

2.1         Συνταγματική επιταγή

«Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών… περιοχών […]»

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 101.4

2.2         Διοίκηση νήσων 325 μΧ [1]

Δεν θα κουράσω με πολλές αναφορές και μελέτες. Αναφέρω μόνο την διοίκηση της νησιωτικής Ελλάδας επί βασιλείας Κωνσταντίνου Α’ του Μεγάλου, του εορτάζοντος, κατά τη περίφημη Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας του 325 μ.Χ. που θεμελιώνει τη διοικητική οργάνωση, μεταξύ άλλων, των Εκκλησιών, οι υπογεγραμμένοι επίσκοποι κατατάσσονται σε επαρχίες. Στο λατινικό ντοκουμέντο των υπογραφών επισημαίνουμε την εξής ομάδα:
“INSULARUM [: ΝΗΣΩΝ, εννοείται: Επαρχία]
Euphrosynus Rodius. [Ευφρόσυνος Ρόδιος, εννοείται: επίσκοπος Ρόδου]
Meliphron a Coo. [Μελίφρων από την Κω, παρομοίως]
Strategius a Lemno. [: Στρατήγιος από τη Λήμνο, παρομοίως]
Apollodorus Corcyrae.” [: Απολλόδωρος Κερκύρας, παρομοίως]
[πηγή: MANSI, J.D., Sacrorum Consiliorum Collectio, Τόμος 2, Φλωρεντία 1759, στ. 700]

Το πόσο «παράδοξη» φαντάζει αυτή η αυτονόητη ευελιξία της διοικητικής δομής της υπό τον Μέγα Κωνσταντίνο και τη νεαρά Κωνσταντινούπολη Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το έτος 325, δίνει απλώς το μέτρο όσων δεν διδάσκει η (ούτως ή άλλως συστηματικά αποδιωγμένη) Ιστορία «Μας».

Προ 17 αιώνων ήταν εφικτή η λειτουργία αυτοτελής διοίκηση της νησιωτικής Ελλάδας. Σήμερα δεν δύναται;

2.3         Προτεινόμενη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νησιωτικής Ελλάδας

 

Διαφωνώ με την επιλογή της υπαγωγής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Προτείνω η Π.Ι.Ν. να υπαχθεί σε μία ενιαία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νήσων, που να περιλαμβάνει Αγαίο, Ιόνιο και Κρήτη, με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, δεδομένου ότι οι Ελληνικές Κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν αρνηθεί την σύσταση ενός Υφυπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής.

Η επιλογή αυτή έχει συμβολικό, ουσιαστικό και πολιτικό χαρακτήρα. Θα επιτρέψει την άσκηση ενιαίας οριζόντιας Εθνικής Πολιτικής στον Νησιωτικό χώρο σε Εθνικό επίπεδο, και κατ’ επιταγήν του άρθρου 101 του Συντάγματος, σε τομείς όπως:

– ολοκληρωμένα πρότυπα ανάπτυξης για νησιά

– αγροτική πολιτική

– μεταφορές και δίκτυα (μεταφορικό ισοδύναμο, κλπ)

– υγεία, διακομιδή ασθενών και πρόνοια

– χαρακτηριστικά διαμόρφωσης δημοσίων υποδομών και τιμές έργων

– αποτελεσματικός και ρεαλιστικός έλεγχος Αυτοδιοίκησης

– θέματα που άπτονται του Εθνικού σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής

Και βέβαια δεν μπορεί να παραβλεφθεί η από τριακονταετίας σταθερή προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν ως στόχο αποκλειστικά τις νησιωτικές περιοχές.

Αποτελεί δε παραλογισμό και αδικία το ότι ενώ η υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα (Αιγαίο – Κρήτη) έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της χώρας, τα Επτάνησα καλούνται να υπαχθούν αναπτυξιακά στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιχειρείται η συγχώνευση μίας καθαρά νησιωτικής περιοχής, με την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, της οποία η οικονομία βασίζεται στον πρωτογενή τομέα έντασης και δευτερευόντως στην δευτερογενή. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από το σχέδιο αυτό είναι πολλά:

–          Πως είναι δυνατόν να καταστούν διοικητικώς κατανοητές οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής περιοχής;

–          Με ποια κριτήρια και πολιτική βούληση θα δοθεί έμφαση σε πολιτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία απαιτεί ιδιαίτερα πρότυπα ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, καθώς και του πολιτιστικού μας αποθέματος;

–          Πως θα γίνουν κατανοητοί και πως θα εξυπηρετηθούν οι στρατηγικοί στόχοι και τα οικονομικά συμφέροντα στο χώρο της Αδριατικής (τα οποία έχουν στόχο τις αγορές της Άπω Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής), όταν η αγορά στόχος της Πελοποννήσου βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντη;

Οι περιφέρειες μας, των οποίων επιχειρείται η συγχώνευση μεσοπρόθεσμα μέσω του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ανομοιογενείς: οικονομικά, αναπτυξιακά, γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά.

2.4         Πληθυσμιακή ανάλυση σχετιζομένων περιφερειών

 

Περιφέρεια Πληθυσμός
Ιονίων Νήσων 214.911
Δυτικής Ελλάδος 741.282
Πελοποννήσου 638.942
Βορείου Αιγαίου 302.000
Νοτίου Αιγαίου 180.000
Κρήτης 578.251
Ηπείρου 396.732

 

Ποσοστό Πληθυσμού ΠΙΝ στα υποψήφια σενάρια

Σενάριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πληθυσμός περιφερείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ποσοστό πληθυσμού ΠΙΝ στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 1.595.135 13,47%
Β. & Ν. Αιγαίου – Κρήτης – Ιονίων Νήσων 1.275.162 16,85%
Β. & Ν. Αιγαίου – Ιονίων Νήσων 696.911 30,84%

 

Είναι προφανές από την εν ανωτέρω μερική ανάλυση ότι:

 1. Με την ενσωμάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Νησιωτική εξομαλύνεται η πληθυσμιακή κατανομή στις σχετιζόμενες Περιφέρειες ανά την επικράτεια.
 2. Η προτεινόμενη νησιωτική περιφέρεια αποκτά μεγαλύτερη δυναμική λόγω πληθυσμού και οικονομικών μεγεθών.

 

2.5         Πλεονεκτήματα υπαγωγής στην Νησιωτική Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

 1. Συγκρότηση της μεγαλύτερης νησιωτικής περιφέρειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Μείωση του αριθμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από 7 σε 5.
 3. Υπαγωγή στην υπό έγκριση νέα διάταξη του Ελληνικού Συντάγματος, περί αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας και της σημασίας των νησιωτικών περιοχών.
 4. Δυνατότητα εκμετάλλευσης των πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές, για την περίοδο μετά το 2013.
 5. Αποκλειστική άσκηση οριζοντίων πολιτικών για την διασφάλισης της οικονομικής ανάπτυξης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, της κοινωνικής συνοχής και του περιορισμού της απομόνωσης.
 6. Ενιαίος επιχειρησιακός σχεδιασμός (σε επίπεδο αξόνων) για το σύνολο της Περιφερείας.
 7. Διασφάλιση της συνέχειας της ιστορικής ιδιαιτερότητας και παράδοσης των νησιών σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα.
 8. Δυνατότητα δημιουργίας και ενιαίας προβολής αποκλειστικά ελληνικών νησιωτικών τουριστικών προϊόντων μεγάλης κλίμακας στις αγορές της Άπω Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής.
 9. Δυνατότητα συγκρότησης μηχανισμού για την ανάπτυξη Διεθνών σχέσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Αδριατικής, σε τομείς όπως ο τουρισμός και το εμπόριο.

 

2.6         Ενιαίες πολιτικές για τις θαλάσσιες πύλες της Ελλάδας

Σύμφωνα με το σενάριο της ενιαίας Νησιωτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα γίνεται ενιαία διαχείριση και διαμόρφωση πολιτικών για τις θαλάσσιες πύλες της Ελλάδος. Συγκεκριμένα:

Μαύρη Θάλλασα:              Λήμνος

Ανατολική Μεσόγειος:       Καστελόριζο

Νότια Μεσόγειος:               Κρήτη

Δυτική Μεσόγειος:             Ζάκυνθος – Κεφαλονιά

Αδριατική:                          Κέρκυρα – Διαπόντια

Συνεπώς θα είναι εφικτή πλέον η διαμόρφωση ενιαίων πολιτικών και η διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων (λόγω και τις υφαλοκρηπίδας που ορίζεται από τις προαναφερθείσες νήσους) από την προτεινόμενη Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομίας-Ανάπτυξης-Ναυτιλίας, Πολιτισμού-Τουρισμού και Εξωτερικών. Την εκτελεστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή και υλοποίηση των υποδομών των πολιτικών θα έχουν οι αντίστοιχες Περιφέρειες και Δήμοι.

Στην κάθετη αυτή προσέγγιση, θα επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός, ομογενοποίηση και αποτελεσματικότητα πολιτικών, δράσεων και υποδομών και φυσικά σημαντική εξοικονόμηση πόρων, αλλά κυρίως πολύτιμου χρόνου.

2.7         Ονομασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σε κάθε περίπτωση τελικής διαμόρφωσης του σχεδίου Νόμου για την συγκρότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτείνω τη χρήση της ονομασία Ιονίων Νήσων ή Επτανήσου και όχι Ιονίου.

Σημείωση: Ο συντάκτης της παρούσης κατάγεται ισομερώς και εξ’ αδιαιρέτου από Κέρκυρα και Σάμο και κατοικεί στην Κέρκυρα.

3           Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

 

3.1         Το θολό μέλλον της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου αποτελεί το ουσιαστικό βήμα για την διάλυση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς:

–          θα περιλαμβάνει πολύ μικρό αριθμό των Δήμων (7)

–          η ένταξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος θα σημάνει την εγκατάλειψή της, λόγω της μικρής της πληθυσμιακής συμμετοχής.

–          Η ονομασία που προτείνεται από το Υπουργείο (Περιφέρεια Ιονίου) είναι δηλωτική των προθέσεων του Υπουργείου, καθώς προσδιορίζει γεωγραφικά μία κυρίως ηπειρωτική περιοχή που περιλαμβάνει τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και την Πελοποννήσου, δηλ. την Δυτική Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα αγνοεί επιδεικτικά την ύπαρξη νησιών στο χώρο αυτό.

–          Η Περιφέρεια έχει ήδη ενταχθεί, χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ).

3.2         Ονομασία Περιφέρειας Ιονίου

Προτείνω είτε την διατήρηση της σημερινής ονομασίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), είτε τη χρήση της παλαιάς ονομασίας (Περιφέρεια Επτανήσου). Σε κάθε περίπτωση θεωρώ σημαντικό να περιλαμβάνεται στην ονομασία είτε ως σύνθετο είτε ως λέξη το «νήσος».

3.3         Αιρετοί Περιφέρειας (Άρθρο 113)

 

 1. Να διευκρινιστούν ποιες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες
 2. Η ειδική πρόνοια της § 2 για εκλογή ενός Αντιπεριφερειάρχη ανά Νομό να ισχύσει, εκτός από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στο σύνολο των Νησιωτικών Περιφερειών.
 3. Η ειδική πρόβλεψη που αφορά την Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου και στην οποία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι δεν θα είναι 49 αλλά 51 να ισχύσει για τις υπόλοιπες Νησιωτικές Περιφέρειες, οι υπό τον όρο ότι θα εκλέγονται υποχρεωτικά Περιφερειακοί Σύμβουλοι προερχόμενοι από τα μικρά Νησιά-Δήμους. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναφέρω τα νησιά Ιθάκη, Μεγανήσι, Καστός, Παξοί, Διαπόντια.

 

3.4         Τεχνική Υποστήριξη μικρών νησιών (άρθρο 205)

Στην § 4 αναφέρεται ότι:

Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους.

Η διάταξη αυτή θα πρέπει να ισχύσει για το σύνολο των νησιωτικών και ορεινών Δήμων που πληρούν το πληθυσμιακό αυτό κριτήριο. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναφέρω τα νησιά Ιθάκη, Μεγανήσι, Καστός, Παξοί, Διαπόντια, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται από την υπηρεσία αυτή.

3.5         Ενσωμάτωση Κυθήρων

 

Προτείνω την επαναφορά της νήσου Κυθήρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ή Επτανήσου).

4           Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)

 

4.1         Μείωση σπατάλης Δήμων

 

Η σπατάλη στην Αυτοδιοίκηση είναι καίρια για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς η πλειοψηφία των πόρων που διαχειρίζεται αποτελούν τμήμα των «Δημοσίων Επενδύσεων» του κράτους μας. Συνεπώς κάθε σπαταλούμενο ευρώ αφαιρεί από το εισόδημα των δημοτών 10 ευρώ σε βάθος 15 ετών.

Η σπατάλη εντοπίζεται στα εξής σημεία:

1. Δαπάνες για μισθοδοσία αιρετών: Αποτελούν συνήθως το 2 – 5 % των ετήσιων εξόδων ενός Δήμου. Με την επικείμενη συνένωση Δήμων θα εξασφαλιστεί εξοικονόμηση κατά 30-50% των δαπανών αυτών.

2. Δαπάνες σε εικονικά έργα και προμήθειες

3. Επενδύσεις σε έργα μη λειτουργικά λόγω σφαλμάτων στην μελέτη ή/και κατασκευή, αλλά κυρίως λόγω αδιαφορίας των Δημοτικών Συμβούλων στην φάση προετοιμασίας του έργου και έγκρισης των μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Ανοχή Δημοτικών Συμβούλων σε ενέργειες υπεξαίρεσης πόρων από έργα, που γίνονται με ευθύνη Δημάρχου και Αντιδημάρχων, λόγω ενδοπαραταξιακών συμβιβασμών, εκβιασμών ή ανταποδοτικών ωφελημάτων.

Η προαναφερθείσα σπατάλη πόρων σε λίγους Δήμους φθάνει σε ποσοστά μέχρι το 40% των ετήσιων εξόδων τους. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν επικρατεί συγκάλυψη από την επιβλέπουσα αρχή, που είναι η Περιφέρεια. Το φαινόμενο αυτό διαφθοράς είναι ιδιαιτέρως έντονο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η Κεντρική Διοίκηση δε και οι Κυβερνήσεις αρνούνται πεισματικά να προβούν σε ουσιαστικούς ελέγχους για τον περιορισμό των καταστάσεων αυτών.

Για την μείωση των φαινομένων αυτών προτείνω τα εξής:

 1. Θεσμοθέτηση μέγιστης θητείας 2 θητειών για Δημάρχους και 3 θητειών για Δημοτικούς Συμβούλους.
 2. Εκλογή Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Τοπικών Συμβούλων από διαφορετικά ψηφοδέλτια. Δηλαδή οι Δημοτικές παρατάξεις να περιορίζονται μόνο στο ψηφοδέλτιο των Δημοτικών Συμβούλων, προκειμένου αφενός να περιοριστούν τα φαινόμενα εκβιασμών, χορηγήσεων και χρηματισμών Δημάρχων προς Δημοτικούς Συμβούλους, αφετέρου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκφράζουν τη γνώμη τους και να ελέγχουν χωρίς παραταξιακές αναστολές ως προς την εκτελεστική αρχή (Δήμαρχος). Οι υποψήφιοι δε Δήμαρχοι και Τοπικοί Σύμβουλοι να εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 3. Έλεγχος αποτελεσματικότητας έργων και αξιολόγηση δημοτικής αρχής από την Γενική Διοίκηση.

Έλεγχος ΟΤΑ

 1. Διαφωνώ με την πρόταση της δημιουργίας άλλης μίας Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο των ΟΤΑ. Προτείνω την ενίσχυση του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητες και προσωπικό, προκειμένου να ελέγχει αποτελεσματικότερα την κακοδιαχείριση και στους ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η δημιουργία προσωποπαγών θέσεων εντός υπηρεσίας και οι ελεγκτές θα εναλλάσσονται σε διαφορετικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης ανά πενταετία.
 2. Επίσης να θεσπιστεί ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος ποιότητας και αποτελεσματικότητας των κατασκευασθέντων έργων, από Μηχανικούς του ίδιου Σώματος.

 

4.2         Εκλογικά ζητήματα

 

4.2.1        Αντικατάσταση υποψήφιου Δημάρχου (Άρθρο 35)

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του υποψήφιου Δημάρχου μετά την πρώτη Κυριακή της εκλογής και προ της επαναληπτικής, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τον συνδυασμό, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία.

Αντικατάσταση του υποψήφιου Δημάρχου με τρίτου πρόσωπο θα δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα Δημοκρατικής λειτουργίας και συνέπειας, όπως:

 1. Μη δέσμευση στο εξαγγελθέν προεκλογικό πρόγραμμα
 2. Υπόγειες και δόλιες «συνεργασίες» μεταξύ μηχανισμών συνδυασμών με στόχο το πρόσωπο του Δημάρχου, το οποίο είναι τιμητικό αξίωμα, και όχι σε επίπεδο ουσιαστικό, δηλαδή συγκρότησης Συνδυασμού (Δημοτικών Συμβούλων) και προγραμματικών συγκλίσεων και δεσμεύσεων.
 3. Τυχόν πλαστή υποβολή παραίτησης από τρίτον, θα οδηγήσει τον υποψήφιο Δήμαρχο σε έκπτωση χωρίς τη θέλησή του και η αποκατάσταση της αλήθειας θα καθυστερήσει μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στα αστικά και ποινικά δικαστήρια.
 4. Τέτοιες μεθοδεύσεις θα μεταφραστούν από τους πολίτες ως «ποδοσφαιροποίηση» της αυτοδιοίκησης, καθώς θα δύναται η αλλαγή προπονητή προ του τελικού.

 

4.2.2        Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να εκλέγονται από το σύνολο των δημοτών και όχι μόνο από τον καταργηθέν Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Επίσης να μην υπάρχει ελάχιστος αριθμός εκπροσωπούμενων Συμβούλων από τους καταργηθέντες Δήμους. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει Δημοτική συνείδηση και θα δημιουργηθούν τοπικιστικά γκέτο στα Δημοτικά Συμβούλια, με αποτέλεσμα την αδυναμία σύνταξης και εκτέλεσης Τεχνικού Προγράμματος και συνεπώς προϋπολογισμού.

4.2.3        Εκλογή Τοπικών Συμβούλων

Οι τοπικοί σύμβουλοι πρέπει να εκλέγονται χωριστά από τις Δημοτικές παρατάξεις. Στους νέους Δήμους θα χρειάζεται, για την συγκρότηση ψηφοδελτίου, η «στρατολόγηση» μερικών εκατοντάδων υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό, καθιστώντας την εκλογική προετοιμασία περισσότερο αγώνα προσηλυτισμού παρά εξέδρα διαγωνισμού προσωπικοτήτων, πολιτικών και οραμάτων. Ενδεικτικά για το νησί της Κέρκυρας αναφέρω ότι ο κάθε πλήρης υποψήφιος συνδυασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 560 άτομα (!!!), με κόστος προβολής και οργάνωσης άνω του 1 εκ. €. Για την κάλυψη του ποσού αυτού αδιαμφισβήτητα θα χρειαστεί η «συνδρομή» εργολάβων, οι οποίοι θα δεσμεύουν την γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εις βάρος του συμφέροντος των δημοτών.

Είναι προφανές ότι με το προτεινόμενο σύστημα η αυτοδιοίκηση παραδίδεται στα πολιτικά κόμματα, τα οικονομικά συμφέροντα και τα ΜΜΕ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη τοπικών συμβουλίων θα πρέπει να βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε χωριό.

4.2.4        Εκλογικά δικαιώματα μεταναστών

Όσον αφορά το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των μεταναστών, προτείνω ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί για αυτούς που έχουν νόμιμο χρόνο παραμονής άνω των 7 ετών, υπό τους όρους όμως ότι θα διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και θα έχουν δυνατότητα ανάγνωσης και γραφής της Ελληνικής. Θεωρώ πολύ σημαντικό να είναι σε θέση να διαβάζει ο ψηφοφόρος το ψηφοδέλτιο και ο Δημοτικός Σύμβουλος τις εισηγήσεις και αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου. Συνεπώς χρειάζεται πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από Σχολείο ή ΙΕΚ. Σχετικά με τις όποιες επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί για την ψήφο μεταναστών, θέλω να υπενθυμίσω ότι οι Κερκυραίοι είμαστε στο σύνολό μας έποικοι.

4.3         Λειτουργία Δημοτικής Αρχής

 

4.3.1        Αντιδήμαρχοι

Να μην θεσμοθετηθεί η πρόταση για χωρικούς αντιδημάρχους στους Δήμους που θα συνενωθούν. Είναι προφανώς περιττό να αμείβονται Αντιδήμαρχοι – αυτιά, για κάλυψη ανασφαλειών χωρίς αρμοδιότητες. Μας αρκούν οι αντιδήμαρχοι που θα έχουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στον προτεινόμενο μοναδικό Δήμο για το νησί της Κέρκυρας, θα υπάρχουν 15 χωρικοί (!!!) αντιδήμαρχοι και 4 θεματικοί.

4.3.2        Τοπικά Συμβούλία

Να παραμείνει το καθεστώς των 3μελών και 5μελών Τοπικών Συμβουλίων και να μην αντικατασταθούν από μονομελή (!!!) Συμβούλια στα μικρά χωριά, όπως προτείνεται. Δεν χρειαζόμαστε αιρετούς σερίφηδες – δερβέναγες σε κάθε μικρή κοινωνία, αλλά ολιγομελή όργανα συμμετοχικής δημοκρατικής λειτουργίας.

Προτείνω:

Μέγιστος αριθμός κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Αριθμός μελών Τοπικού Συμβουλίου
300 3
1000 5
> 2000 9

 

Η ενισχυμένη συμμετοχή Δημοτών στα Τοπικά Συμβούλια συμβάλει στα εξής:

1. Εμπέδωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και του κατοχυρωμένου συνταγματικά ατομικού δικαιώματος στη συμμετοχή στην Αυτοδιοίκηση

2. Αντιπροσωπευτικότερη αντιπροσώπευση του σώματος των δημοτών

3. Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων

4. Συμμετοχή ενεργών δημοτών σε εθελοντικές δράσεις οργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς την μεσολάβηση της δομής και των πόρων του Δήμου.

4.3.3        Αποκεντρωμένα γραφεία Διοίκησης

Στις σημερινές έδρες των Δήμων, να λειτουργήσουν αποκεντρωμένα γραφεία δημοτικής διοίκησης και εξυπηρέτησης των δημοτών (πιστοποιητικά, εξόφληση λογαριασμών, υποβολή αιτημάτων, ΟΓΑ, Συνεδριάσεις τοπικών επιτροπών και οργάνων, κλπ).

4.3.4        Απολογισμός έτους 2010 (Άρθρο 267)

Σύμφωνα με την § 3:

«Οι απολογισμοί και ισολογισμοί των πρωτοβάθμιων δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, έτους 2010 ή παλαιότερων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο δήμο.»

Αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου του απολογισμού έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι γνωρίζουν τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και σε τι αυτές αντιστοιχούν. Είναι οι μοναδικοί δε που δύνανται να πιστοποιήσουν αν οι δαπάνες είναι εικονικές ή πραγματικές.

Άλλωστε οφείλω να σας επισημάνω ότι στην Κέρκυρα, και υποθέτω και στην υπόλοιπη χώρα, υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου εργάζονται ως Σύμβουλοι-Μελετητές για την Αυτοδιοίκηση. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κατάχρησης και κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος, χωρίς να έχει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προτείνω οι δαπάνες των Δήμων να πραγματοποιηθούν μέχρι 30/10/2010, με εξαίρεση αυτές που αφορούν μισθοδοσία προσωπικού και εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας. Με τον τρόπο αυτό ο απολογισμός θα εγκριθεί μέχρι 31/12/2010 από τα σημερινά Δημοτικά Συμβούλια και τα νέα Δημοτικά Συμβούλια θα εγκρίνουν τον απολογισμό για τους μήνες 11-12/2010, καθώς και τον ισολογισμό.

4.4         Αρμοδιότητες Δήμων

 

4.4.1        Συμβολισμοί σχετικοί με την ανάπτυξη

Σύμφωνα τόσο με τον υφιστάμενο, όσο και με το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο, οι Δήμοι έχουν τις βασικές εκτελεστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της επικράτειάς τους. Σε επίπεδο όμως συμβολισμών το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου μειώνει σημαντικά το ρόλο αυτό. Η προτεινόμενη λ.χ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αναφέρεται ως τίτλος σε ένα μόνο μέρος των αρμοδιοτήτων της, ενώ ασχολείται κυρίως με θέματα οικονομικής ανάπτυξης. Αντίθετα δεν προβλέπεται επιτροπή που να ασχολείται εκτελεστικά με θέματα οικονομικής ανάπτυξης.

Προτείνω η επιτροπή αυτή να ονομαστεί: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης», δεδομένου ότι ασχολείται με θέματα λειτουργίας επιχειρήσεων και χρήσεων γης.

4.4.2        Αρμοδιότητες Υγείας (ΔΥΠΕ), Άρθρο 94, § 3Α

Είναι σφάλμα η μεταφορά της αρμοδιότητας λειτουργίας των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας από τους Δήμους, σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο. Τα Αγροτικά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας πρέπει να λειτουργούν σε συνεργασία με τις Δευτεροβάθμιες Μονάδες (Νοσοκομεία) και δεν δύναται να υπάγονται σε διαφορετικές διοικητικές δομές. Ενδεικτικά αναφέρω:

 1. Αλληλοκάλυψη προσωπικού και συντονισμός σε τακτικές και έκτακτες περιπτώσεις (εφημερίες, καταστροφές, μακροχρόνιες άδειες, κλπ)
 2. Εξοικονόμηση πόρων από συγκεντρωτικές προμήθειες εξοπλισμού και αναλώσιμων, αντί για κάθε Δήμο
 3. Συνεργασία των δύο επιπέδων ώστε να ανακόπτεται η ροή ασθενών στα Κέντρα Υγείας και να μην υπερφορτώνονται με αδικαιολόγητα περιστατικά τα Νοσοκομεία.
 4. Σημαντική εξοικονόμηση πόρων από την διοικητική κάλυψη των πρωτοβάθμιων μονάδων από το προσωπικό των δευτεροβάθμιων.

 

4.4.3        Επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο (Άρθρο 204)

Προβλέπεται η αρμοδιότητας κατασκευής και συντήρησης του Νομαρχιακού και Εθνικού Οδικού δικτύου από τους Δήμος των Περιφερειών Β&Ν Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Δεν γίνεται όμως μνεία σχετικά με τους πόρους που θα χρειαστούν και τις πηγές τους.

Προτείνω:

 1. Η διάταξη αυτή να ισχύσει για το σύνολο των Δήμων της χώρας, τουλάχιστον όσον αφορά το Νομαρχιακό (Επαρχιακό) οδικό δίκτυο.
 2. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού Νόμου να θεσμοθετηθούν πόροι που να προέρχονται από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Νομού, σε ποσοστό 50% επί των σχετικών εσόδων της ΔΟΥ.

 

4.4.4        Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Οι Δήμοι πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την αρμοδιότητα της τελικής επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στις Περιφέρειες θα προκαλέσει προβλήματα και διαφωνίες στις τεχνικές συλλογής των απορριμμάτων και στην ανακύκλωση, που είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Το κόστος του σταδίου αυτού είναι σημαντικό και θα «θεσμοθετηθεί» διένεξη μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας.

4.4.5        Λιμενικές υποδομές

 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 § 5.83, μεταφέρεται στους Δήμους η αρμοδιότητα για κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 103 § 1.β μεταφέρεται η αρμοδιότητα διοίκηση και διαχείρισης ζώνης Λιμένα.

Θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στις υπόλοιπες λοιπές υποδομές που πρέπει να διαχειρίζονται οι Δήμοι, όπως αγκυροβόλια σκαφών αναψυχής, καθώς και επιβατικούς – εμπορικούς λιμένες. Η μη αναφορά ονομαστικά των χρήσεων αυτών θα παρατείνει το χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τα Λιμενικά Ταμεία, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επεμβάσεων των Δήμων επί των λιμενικών υποδομών.

4.5         Προτάσεις επί του χωροταξικού προσδιορισμού Δήμων στην Κέρκυρα (Άρθρο 1)

 

4.5.1        Ονομασία Δήμου

Προτείνεται η δημιουργία του «Δήμου Κέρκυρας» με έδρα τη Κέρκυρα.

Διαφωνώ με την ονομασία, καθώς αποτελεί καθαρά γεωγραφικό προσδιορισμό και ονομασία προέλευσης προϊόντος (π.χ. βούτυρο, λιανοελιά, μπουκαλέττο Κερκύρας).

Ως Έλληνες γνωρίζουμε ότι ο Δήμος ως θεσμός αποτελεί την μετεξέλιξη της «εκκλησίας του Δήμου» που ίσχυε στην αρχαιότητα. Συνεπώς εκφράζει την βούληση και την εκπροσώπηση ενός κοινωνικού συνόλου. Εν προκειμένω πρόκειται για τους κατοίκους της νήσου Κέρκυρας και συνεπώς πρέπει να ονομάζεται «Δήμος Κερκυραίων».

4.5.2        Χωροταξία στο νησί της Κέρκυρας

Εν συντομία , και για την ιστορία, προτείνω οι νέοι Δήμοι στην Κέρκυρα να σχεδιαστούν βάση των εξής κριτηρίων:

 1. Πληθυσμιακό: Οι Δήμοι της υπαίθρου να έχουν πληθυσμό της τάξης των 15-20.000 Δημοτών.
 2. Χρήσεις γης

Προτείνω την δημιουργία 5 Δήμων στο νησί της Κέρκυρας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κερκύρας της 09/05/2010.

4.5.3        Διαπόντια Νησιά

Εκτιμώ ως μέγα λάθος την υπαγωγή των 3 διαποντίων νήσων στο Δήμο Κερκυραίων. Τα νησιά αυτά πρέπει να διατηρήσουν την αυτοδιοικητική τους αυτοτέλεια μέσω 1 δήμου. Αποτελούν απομονωμένες μικρές κοινωνίες με ιδιαίτερες ανάγκες (συγκοινωνία, ιατρική κάλυψη, λιμενικές υποδομές, κλπ) και είναι προφανώς ότι θα αγνοηθούν από τον νέο Δήμο Κερκυραίων των 120.000 κατοίκων. Επίσης υπενθυμίζω ότι τα νησιά αυτά οριοθετούν την Ελληνική υφαλοκριπίδα με Ιταλία και Αλβανία.

Σεβαστιανός Μεταλληνός

Δημοτικός Σύμβουλος Φαιάκων

Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κερκύρας


[1] Αριστοτέλης Κοσκινάς, www.corfutopia.gr, Αποκεντρωμένη Διοίκηση «Νήσων» [το 325 μ.Χ.], 22/05/2010

Advertisements