Σας προσκαλούμε την 4η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)Προγραμματισμός πολιτικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2010.

2) Καθορισμός υπευθύνων.

Advertisements