Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00 π.μ. στην Κέρκυρα συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος  «ΘΗΣΕΑΣ» με την παρουσία του Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Γεωργαλίδη Κώστα.

Από την Λευκάδα στην επιτροπή συμμετείχε ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. και Δήμαρχος Σφακιωτών κ. Κούρτης Γεώργιος. Η επιτροπή αποφάσισε την προένταξη  και την οριστική ένταξη νέων έργων

Συγκεκριμένα για το Μεγανήσι

1.       την οριστική ένταξη της ενέργειας: «Αγορά Ακινήτων Ε.Ε.Λ. (Βιολογικού)», προϋπολογισμού 50.650,00 €,

2.       την οριστική ένταξη της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Σπαρτοχωρίου», προϋπολογισμού 7.900,00 €,

3.       την οριστική ένταξη της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Βαθέως – Κατωμερίου», προϋπολογισμού 7.900 €,

4.       την οριστική ένταξη της  μελέτης: «Ηλεκτρομηχανολιγική  Μελέτη Αντλιοστασίων Μεταφοράς Λυμάτων – Τεύχη Δημοπράτησης Οικισμών Βαθέως – Κατωμερίου», προϋπολογισμού 4.100,22 €,

5.       την οριστική ένταξη της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανολιγική  Μελέτη Αντλιοστασίων Μεταφοράς Λυμάτων – Τεύχη Δημοπράτησης Οικισμού Σπαρτοχωρίου», προϋπολογισμού 3.950,00  €.