Αρ. Πρωτ. 2436

                                                                            Προς : κα Καββαδά Αννούλα του

                                                                                                      Φώτιου

                                                                     Κοιν: Δημοτικούς Συμβούλους και ΜΜΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Τ.Κ 31083 Μεγανήσι Λευκάδας

Τηλ: 26453-61321, Fax: 26453-61319

Πληροφορίες: κα Λάζαρη Ελένη                                  

e-mail: contact@meganisi.gr

 

Το 2007 ο Δήμος Μεγανησίου, θέλοντας να κλείσει ένα θολό κύκλο με εντάσεις, διενέξεις, και δικαστικές προσφυγές, με την αριθμ. 38/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  χωροθέτησε τρεις (3) θέσεις καντινών, μία εκ των οποίων στη θέση «Ρόκα». Στη δημοπρασία που ακολούθησε, για την παραπάνω θέση εκδήλωσε ενδιαφέρον ο κος Κοντογιώργης Μιχάλης, ο οποίος και πλειοδότησε, ως ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Όμως, αν και λειτουργούσε την καντίνα, δεν ολοκλήρωσε την διαδικασία προσκόμισης όλων των δικαιολογητικών,  προκειμένου να εκδοθεί άδεια καντίνας, όπως προβλέπεται από το νόμο, ούτε κατέβαλε στο Δήμο τα οφειλόμενα με βάση τον κανονισμό των κοινοχρήστων χώρων.

Το 2008, ο Δήμος προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα, όπως προκύπτει από τον κανονισμό λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων και με τις νόμιμες διαδικασίες,  τα βεβαίωσε στη ΔΟΥ Λευκάδας υπό μορφή προστίμου με το αριθμ. πρωτ 2967/23-10-2008 έγγραφο του Δήμου.

Το 2009 με το αριθμ. 340/10-02-2009  δημοπράτησε ξανά την θέση καντίνας στην περιοχή «Σπήλια – Ροκά» στην οποία η μόνη πλειοδότρια ήταν  η κα. Καββαδά Αννούλα του Φωτίου, σύζυγος του κου Κοντογιώργη.  Λόγω όμως οικονομικών υποχρεώσεων υπέρ του Δήμου Μεγανησίου και  με βάση του άρθρου 3 του κανονισμού, ο Δήμος απαίτησε την ρύθμιση των οφειλών της προκειμένου να ξεκινήσει η οποιαδήποτε  διαδικασία για την έκδοση της σχετικής άδειας. Η κα Καββαδά προχώρησε σε διακανονισμό των χρεών και προσκόμισε στο Δήμο διπλότυπο είσπραξης αριθμ. 11311420/14-04-2009 με την πρώτη δόση του χρέους της, όπως αυτό είχε διακανονιστεί.   

Μετά από αυτό η υπηρεσίας μας, της χορήγησε βεβαίωση προέγκρισης υπ΄αριθμ 1786/15-06-2009 προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, φορολογικής τακτοποίησης και γενικότερα να συμπληρώσει τον απαραίτητο φάκελο για την έκδοση αδείας, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Όμως στη συνέχεια, ουδεμία ενέργεια έγινε από την πλευρά της κας Καββαδά Αννούλας  (προσκόμιση δικαιολογητικών όπως : 1. κατόψεις καντίνας, 2. φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ως και την άδεια ικανότητας της ενδιαφερόμενης ή του προσώπου που την αναπληρώνει, 3. έκθεση της τουριστικής αστυνομίας, 4. έναρξη εφορίας, 5. βιβλιάριο υγείας και τα λοιπά δικαιολογητικά) προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής άδειας.

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Κοντογιώργης Μιχάλης, η   σύζυγος του κα Καββαδά Αννούλα καθώς και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, που κατά το παρελθόν τους  είχε χορηγηθεί  αντίστοιχη σχετική άδεια, από το 2007   έχουν ενημερωθεί ότι ο Δήμος προγραμματίζει  την ανάπλαση των παραλιών «Ρόκα» και «Φανάρι» και δεν θα χορηγήσει σε αυτές άδειες κινητών καντινών.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2010, ο Δήμος ενέταξε το έργο «ανάπλαση παραλιών», στο οποίο προβλέπεται στη θέση «Ρόκα» η αναπαλαίωση παλαιού δημοτικού κτιρίου και στη θέση «Φανάρι» η κατασκευή οικίσκου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για κυλικεία – αναψυκτήρια, η δημοπράτηση των οποίων βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εξέλιξης. Είναι προφανές ότι έχει ανακληθεί – ένα χρόνο μετά – η βεβαίωση προέγκρισης, και  για τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους, ο Δήμος δεν προτίθεται στις περιοχές αυτές να χωροθετήσει και να εκδώσει νέες άδειες καντινών.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου

Ζαβιτσάνος Ευστάθιος

Advertisements