:
  

ΘΕΜΑ : Άμεση παύση εργασιών στη θέση ¨Πόδι¨ Μεγανησίου

 Μετά από αυτοψία της υπηρεσίας μας αλλά και τις συνολικότερες ενστάσεις για περιβαλλοντικά και αρχαιολογικά θέματα, απαιτούμε την παύση κάθε εργασίας διαμόρφωσης του κοινόχρηστου μονοπατιού στη θέση ¨Πόδι¨ του Δήμου μας, προκειμένου :
1. Να απαντηθούν και να λυθούν τα ζητήματα σχετικά με την NATURA 2000.
2. Να υποβληθεί σχέδιο με τις ανάλογες δεσμεύσεις από την εταιρία που έχει την ευθύνη των εργασιών για αποκατάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.
3.  Να μας υποβληθεί σχέδιο, που θα επανεξετάζει τη διαμόρφωση του μονοπατιού στην περιοχή ¨Τούρλος¨ και ¨Κακιά Σκάλα¨, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους.

      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            Ζαβιτσάνος Ευστάθιος
Κοιν.: 1. Τμήμα περ/βάλλοντος Ν.Α. Λευκάδας
           2. Αστυνομικό Τμήμα Μεγανησίου
           3. Εισαγγελία  Λευκάδας

4.www.meganisinews.gr

Advertisements