Πρόκειται για μια πρώτη στατιστική προσέγγιση. Η καταγραφή, λόγω των πολλών δυσκολιών,  δεν έχει ακόμη περατψθεί. Σημειωτέον ότι οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνιο στις συνωνυμίες αλλά και στα διάφορα τοπονύμια, γεγονός που χρήζει ακόμα διερεύνησης. Ωστόσο, αποτολομούμε μια πρώτη προσπάθεια, σε στατιστικό επίπεδο.

Η έρευνα είναι του συγχωριανού μας Αποστόλη Γατή

Advertisements