Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ενέκρινε την ένταξη του Δήμου μας στο Εθνικό Δημοτολόγιο έργο ενταγμένο στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, επιτυχώς με την πρώτη προσπάθεια στις 26 Απριλίου 2010.
    Ο Δήμος Μεγανησίου είναι ο 315ος ΟΤΑ σε σύνολο 1042 ΟΤΑ της Επικράτειας που εντάχθηκε στο Ο.Π.Σ.Ε.Δ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου)
    Συνολικά εισήχθησαν 5.955 εγγραφές.
    Επειδή τη  περίοδο αυτή κρίνεται απαραίτητη η αντιπαραβολή των στοιχείων του λογισμικού που τηρείται στο Δήμο μας με το αντίστοιχο λογισμικό του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και των άλλων ενταγμένων Δήμων στο Εθνικό Δημοτολόγιο για την επιβεβαίωση των οικογενειακών μεταβολών, ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι μετά την 15η  Αυγούστου 2010 θα εκδίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις   από το εθνικό δημοτολόγιο.
    Ειδικότερα προσθετικά προσφέρεται και  η παρακάτω δυνατότητα:
    Ο οποιοσδήποτε δημότης μας μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε Δήμο της επικράτειας που είναι και αυτός ενταγμένος στο εθνικό δημοτολόγιο (προσεχώς και στα ΚΕΠ) και να πάρει το οποιοδήποτε πιστοποιητικό, βεβαίωση, ή μεταδημότευση επιθυμεί χωρίς την παρεμβολή του Δήμου μας.  Στο άμεσο μέλλον θα δοθεί η δυνατότητα οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά ή άλλες υπηρεσίες να παραλαμβάνονται από οποιαδήποτε θέση (π.χ σπίτι) με απευθείας σύνδεση του δημότη μας με το σύστημα.

πηγή:www.meganisi.gov.gr

Advertisements