Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 30/7/10, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1. Αίτηση  για επανεξέταση ενοικίασης, κοινοχρήστου χώρου καταστηματαρχών.
( εισηγητής: οικονομική υπηρεσία )

2. Διακανονισμός παλαιοτέρων χρεών ύδρευσης.
( εισηγητής: οικονομική υπηρεσία )

3.  Αίτηση της δημότισσας μας Βραγκαλά Κωνσταντίνας για  χωροθέτηση θέσεων  πώλησης καλαμποκιού.
( εισηγητής: οικονομική υπηρεσία )

4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.
( εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
( εισηγητής: οικονομική υπηρεσία )

6. Έγκριση ή μη οριστική μελέτης έργου, ανέγερσης Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου. 
( εισηγητής: τεχνική υπηρεσία )

7. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Ν.Α. Λευκάδας για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου ανέγερσης Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου στο Π.Ε.Π.
( εισηγητής: τεχνική υπηρεσία )

8. Παρουσίαση μελέτης Α΄ σταδίου ΣΧΟΟΑΠ  Δήμου Μεγανησίου.
( εισηγητής: τεχνική υπηρεσία – μελετητές)

                                                                                           Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ  ΒΗΣΣΑΡΙΑ

Για την ακρίβεια                                                  
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρης Π. Πάνος

Advertisements