Στις  30 Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου σε τακτική συνεδρίαση, η 10η/2010 και μεταξύ των άλλων, ελήφθησαν οι παρακάτω σημαντικές αποφάσεις:

  • Συζητήθηκε, στο θέμα ¨τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος¨, η παροχή υποδομής από τον ΟΤΕ, για την επέκταση του ασύρματου δικτύου ίντερνετ στους οικισμούς του Δήμου, με δυνατότητα «on line» προβολής διάφορων περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος του Μεγανησιού.
  • Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου ¨Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου¨ καθώς και η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Ν.Α Λευκάδας, για υποβολή πρότασης ένταξης του εν λόγω έργου στο Π.Ε.Π.
  •  Στη συνέχεια της συνεδρίασης, στην οποία παραβρέθηκε ο Βουλευτής  Λευκάδας κύριος Μαργέλης Σπύρος, καθώς και ο Νομάρχης Λευκάδας κύριος Αραβανής Κωνσταντίνος, συζητήθηκε και παρουσιάστηκε από  μελετητική ομάδα η μελέτη Α΄ σταδίου ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Μεγανησίου.