Απαντώντας στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που τέθηκαν από την ομάδα των Μεγανησιωτών με την επωνυμία «κίνηση πολιτών Μεγανησίου», πρέπει να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας μας, με υπεύθυνο λόγο και άποψη. Είναι απαραίτητο όμως, να έχουν διαχρονική και σταθερή παρουσία στο διάλογο και να διαθέτουν συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και στόχων. Διότι και οι κρίνοντες πρέπει να κρίνονται!
Η σημερινή Δημοτική Αρχή άνοιξε όλα τα μεγάλα ζητήματα του Νησιού, χωρίς να σκέφτεται το επονομαζόμενο πολιτικό κόστος και προσπάθησε να θέσει τη κοινωνία σε μια διαδικασία διαλόγου για τα θέματα που την απασχολούν. Διότι μόνο μέσα από τον ανοιχτό, οργανωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο  διάλογο, απομονώνονται τα μικροσυμφέροντα και οι ιδιοτελείς πρακτικές, αφού θέλουμε να πιστεύουμε στη πολιτική ωριμότητα αυτής της κοινωνίας.
Στα ερωτήματα που τέθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν,  έχω να κάνω τους παρακάτω σχολιασμούς αντίστοιχα:

1. Την ορθότητα και νομιμότητα της διάνοιξης οδικού δικτύου στην περιοχή κεφάλι καθώς και σε άλλες περιοχές του νησιού.
Από τα πολύ παλιά χρόνια υπήρχε δρόμος και μονοπάτια για την περιοχή «Κεφάλι» αφού στην συγκεκριμένη περιοχή υπήρχε έντονη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχτηκε το αίτημα όλων των ιδιοκτητών για την διαμόρφωση και διάνοιξη του συγκεκριμένου δρόμου με δικές τους δαπάνες, και ο οποίος θα έχει χαρακτήρα κοινόχρηστο. Δεν είμαστε αντίθετοι στις σοβαρές επενδυτικές προτάσεις.  Τέθηκαν όμως  ορισμένοι όροι. Όταν διαπιστώσαμε ότι παρόλες τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις μας,  δημιουργούνται κυρίως περιβαλλοντικά προβλήματα, απαιτήσαμε την παύση κάθε εργασίας και το θέμα του δρόμου θα επανεξετασθεί σε νέα βάση.
Σε ότι αφορά άλλες περιοχές, η σημερινή δημοτική αρχή, ουσιαστικά δεν διάνοιξε κανένα νέο αγροτικό δρόμο. Επένδυσε από ιδίους πόρους μόνο στο περιφερειακό οδικό δίκτυο των οικισμών Βαθέος  και Κατωμερίου, και στην συντήρηση και διατήρηση της προσβασιμότητας στο υπάρχον οδικό δίκτυο.
2. Την μη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις διάφορες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις (νταμάρια) που κατά καιρούς δημιουργήθηκαν στο νησί.
Στο παρελθόν μόνο ένα «νταμάρι» του Αθερινού  δημιουργήθηκε στο Νησί μας. Έχουμε κάνει μία προσπάθεια δικαστική με τον τότε εργολάβο του λιμανιού, χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, αφού το πρόβλημα εμφανίζεται να είναι μεταξύ ιδιωτών. Σε κάθε περίπτωση όμως να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, αφού όποτε εξασφαλίζαμε χώμα το χρησιμοποιούσαμε για τον ΧΥΤΑ. Στην θητεία μας δημιουργήθηκε ένα θέμα με το «κατέβασμα» του δρόμου στο Ριζοβάνι, που όμως είναι δρομολογημένη εργολαβία από την Νομαρχία για την διαμόρφωση συνολικά του δρόμου, όπως και της αποκατάστασης των πρανών.
3. Την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού στο λιμάνι του Βαθιού.
Το τουριστικό καταφύγιο διαθέτει υποδομή αποδοχής των λυμάτων των σκαφών. Η υποχρέωση κάθε σκάφους που μπαίνει στο λιμάνι του Βαθιού ή και στα άλλα λιμάνια να δίνει υποχρεωτικά τα λύματα του, είναι ένα μέτρο δύσκολα εφαρμόσιμο σήμερα, που όμως μπορεί να συζητηθεί. Γνωρίζουμε όμως ότι η επιβάρυνση του λιμανιού, με την έμμεση ή άμεση διοχέτευση λυμάτων στη θάλασσα   δεν γίνεται μόνο από τα σκάφη … Σε κάθε περίπτωση το θέμα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων θα αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από ένα ενιαίο σχεδιασμό για ολόκληρο το Νησί. Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει σημαντικά στην ωρίμανση του έργου, έχει χωροθετήσει τις θέσεις εγκατάστασης των μονάδων  και μάλιστα έχει αγοράσει το ένα οικόπεδο.
4. Την ορθότητα και νομιμότητα μίας επικείμενης οικολογικής καταστροφής στον υδροβιότοπο της λίμνης Μπαρμπαρέζου.
Ούτε ορθό ούτε νόμιμο είναι και ούτε επίκειται! Υπάρχει βέβαια μία παρέμβαση με επιχωμάτωση σε ένα σημείο, για την οποία έχει γίνει καταγραφή, έχει γίνει αυτοψία από το τμήμα περιβάλλοντος της Νομαρχίας, έχει γνωστοποιηθεί στην εισαγγελία και ήδη έχουμε δεσμεύσει τον παρακείμενο ιδιοκτήτη  που το έκανε, να το αποκαταστήσει.
5. Την εμπορική εκμετάλλευση και εξέλιξη του νέου λιμανιού στο Βαθύ.
Για το θέμα έχει γίνει μεγάλη και ουσιαστική συζήτηση. Ολόκληρος ο φάκελος της διαδικασίας εκμίσθωσης είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα www.meganisi.gov.gr/Δημοπρασίες του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε ανοιχτή διαδικασία αποφάσισε τον τρόπο εκμετάλλευσης του τουριστικού καταφυγίου και πιστεύω ότι από φέτος, χωρίς να είναι σε πλήρη ανάπτυξη  η λειτουργία του καταφυγίου,  φαίνεται να δικαιώνεται η απόφασή του. Το οικονομικό αντάλλαγμα για το Δήμο είναι σημαντικό, όταν ανάλογο τουριστικό καταφύγιο στην  Αμφιλοχία (95 θέσεις) ζήτησε για πάγιο περίπου 200 ευρώ την θέση, η μαρίνα στη Λευκάδα (600 θέσεις) – με 80 στρέμματα  χερσαία ζώνη, με κατασκευαστική μονάδα, φύλαξη, ξενοδοχεία ,εστιατόρια κ.λ.π. – δίνει πάγιο περίπου 1100 ευρώ τη θέση και εμείς παίρνουμε πάγιο περίπου 830 ευρώ την θέση, όταν από τις 60 θέσεις πάνω από τις μισές είναι προβληματικές, λόγω βάθους. Το σημαντικότερο, συνέβαλε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο θαλάσσιο τουρισμό, που διαχρονικά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα του Νησιού μας, με ιδιαίτερα φέτος εμφανή αποτελέσματα στην οικονομική δραστηριότητα του Νησιού.
6. Την έλλειψη χώρων στάθμευσης εξωτερικά των οικισμών Βαθέως και Κατωμερίου και την κυκλοφοριακή σύγχυση που επικρατεί εντός των οικισμών αυτών.
Στο Κατωμέρι αναζητήθηκαν χώροι στάθμευσης χωρίς αποτέλεσμα. Το γήπεδο όμως δίνει μία μεγάλη δυνατότητα, την οποία οι κάτοικοι δεν αξιοποιούν από λάθος  νοοτροπία. Βέβαια ο περιφερειακός του Κατωμερίου είναι αυτός που θα δώσει την βασική λύση. Για το Βαθύ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αφού η γεωγραφική μορφολογία περιορίζει τις δυνατότητες εξεύρεσης χώρων.  Η ολοκλήρωση του περιφερειακού του Βαθιού και η διάνοιξη διεξόδων προς τις δύο «λάκες» δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εξευρεθούν χώροι και να βγάλουμε τα αυτοκίνητα από το χωριό. Ζητήματα, που θα συμφωνήσω, πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπιστούν  κατά προτεραιότητα, αφού φέτος φτάσαμε σε οριακή κατάσταση. Βέβαια κάποια πράγματα δεν είναι αυτονόητα και ας  θυμηθούμε την ένταση που δημιουργήθηκε με την  κατάργηση της παλιάς ράμπας στο κέντρο του οικισμού.
7. Την έλλειψη ορθολογικής χωροταξικής μελέτης και σταθερής διαμόρφωσης της πλατείας του Βαθιού.
Για την πλατεία του Βαθιού έχει συνταχθεί μελέτη, προϋπολογισμού 500 000 ευρώ, που έχει λάβει υπόψη της σκέψεις και προτάσεις που κατατέθηκαν στη φάση σύνταξης της, για το πράσινο, τους χώρους αναψυχής, τη παιδική χαρά, και άλλα, στα πλαίσια μιας  συνολικής ανακατασκευής. Σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση. Εκτιμούμε ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα από το ΕΣΠΑ, αφού για το συγκεκριμένο έργο έχουμε ωριμότητα. Στη φάση σύνταξης της μελέτης εφαρμογής θα τεθεί σε ανοιχτή συζήτηση η μελέτη, αφού η πλατεία του Βαθιού σηματοδοτεί όχι μόνο το Βαθύ αλλά ολόκληρο το Νησί. Σήμερα με μικροπαρεμβάσεις, προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα και να διατηρούμε την λειτουργικότητα της.
8. Την καλαισθησία και νομιμότητα των νεοαναγειρόμενων κτισμάτων στις τοποθεσίες Φανάρι και Ρόκα που προορίζονται για αναψυκτήρια (καντίνες).
Στο Μεγανήσι πρέπει να διαθέτουμε και οργανωμένες παραλίες, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όταν σε μια παραλία συγκεντρώνονται πάνω από πεντακόσια άτομα, πρέπει οι υποδομές να μπορούν να αντέχουν, διαφορετικά υποβαθμίζονται. Στη Ρόκα αξιοποιούμε το παλιό πέτρινο κτίριο και απλά εκτιμήθηκε να φτιάξουμε έξω από αυτό τις τουαλέτες και τα ντους, αφού αυτά θα επιβάρυναν το κτίριο. Στο Φανάρι η κατασκευή, όπως μας έχει προταθεί στα πλαίσια της συνολικής διαμόρφωσης, είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιεί ο λουόμενος και δεν είναι άσχετο με την χρήση της παραλίας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ενστάσεις για την αισθητική και την συμβατότητα των υλικών. Η ολοκλήρωση όμως της κατασκευής θα δώσει μια άλλη τελική εικόνα. Πάντως η επένδυση πέτρας – που έχει λεχθεί-  είναι κάτι που μπορούμε να δούμε, χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Όλα τα παραπάνω τα καταλαβαίνω τα σέβομαι και δέχομαι και το οποιοδήποτε λάθος. Εξ’ άλλου εμείς να αναβαθμίσουμε δύο σημαντικές περιοχές του Νησιού μας προσπαθούμε  και να βάλουμε κανόνες. Να δούμε όμως και  την σκοπιμότητα  αυτών που με πείσμα καταγγέλλουν την … «παρανομία» μας! Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διαθέτει τις νόμιμες άδειες και όπου χρειάστηκε μετά από παρέμβαση της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής επιτροπής να συμμορφωθούμε, το πράξαμε.
9. Την έλλειψη οριοθέτησης των παραλιών του νησιού με την βοήθεια ειδικών μπαλονιών.
Κάθε καλοκαίρι οριοθετούμε τις περισσότερες παραλίες. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα, αφού υπάρχει έλλειμμα ελεγκτικού μηχανισμού και η γνωστή αδυναμία του λιμενικού σώματος. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και σκέψεις, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
10. Την ορθότητα και νομιμότητα τριώροφων νεόκτιστων κτιρίων στον οικισμό του Βαθέως.

Ο Δήμος δεν διαθέτει πολεοδομικό γραφείο. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα και νοιώθουμε την ευθύνη, όταν κάποια πράγματα προκαλούν την αισθητική, να παρεμβαίνουμε. Με παρέμβαση μας, καλέσαμε την πολεοδομία για να ελέγξει τα νέα αυτά κτίσματα. Από την αυτοψία της πολεοδομίας δεν προέκυψε θέμα.  Το θέμα της αρχιτεκτονικής των οικισμών και γενικότερα της δόμησης, θα αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την πολεοδόμηση και το ΣΧΟΟΑΠ.
11. Την έλλειψη αστυνόμευσης του νησιού σε 24ώρη βάση.
Η έλλειψη αστυνόμευσης και γενικότερα ελεγκτικών μηχανισμών, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα για το Μεγανήσι. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο,  έθετε  το ζήτημα της αστυνόμευσης. Φέτος, μετά από ανάλογες παρεμβάσεις, η διοίκηση της αστυνομίας έδωσε την σημερινή λύση, η οποία σίγουρα είναι χειρότερη από την προϋπάρχουσα. Στο νέο διοικητικό σχήμα, η δυνατότητα δημοτικής αστυνομίας, θα μας δώσει μια λύση ελεγκτικού μηχανισμού. Όμως και η κοινωνία μας πρέπει να αποκτήσει την ωριμότητα να λειτουργεί χωρίς το φόβο του αστυνόμου, σεβόμενη και επιβάλλοντας με τον τρόπο της, τους κανόνες που η ίδια θεσπίζει.
12. Την παροχή υπηρεσιών του μόνιμου γιατρού του νησιού.
Ο Δήμος έχει συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση και στην υποστήριξη της παρεχόμενης  ιατρικής περίθαλψης. Παρέχουμε υποστήριξη σε οτιδήποτε μας ζητηθεί, και φροντίζουμε το Νησί μας να είναι πάντα καλυμμένο από γιατρούς. Όμως κάποια πράγματα ξεπερνούν την βούληση και την αρμοδιότητα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνουμε και δεν μεταφέρουμε με αναφορές μας στη διοίκηση του Νοσοκομείου, τον κοινωνικό προβληματισμό που δημιουργείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως τελευταία με τα δύο σοβαρά ιατρικά επεισόδια.
13. Εν τέλει, την μορφή ανάπτυξης που θέλουμε για το νησί μας, η οποία θα καθορίσει και το ύφος του νησιού τα επόμενα χρόνια.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει ξεκαθαρισμένη και δημοσιοποιημένη άποψη. Δίνουμε προτεραιότητα στα έργα περιβάλλοντος και πολιτισμού. Δεν πιστεύουμε σε ένα μοντέλο έντονης και άναρχης τουριστικής ανάπτυξης, ούτε στο μοντέλο της απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας. Πιστεύουμε στο μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης, που διαχειρίζεται τους φυσικούς και πολιτισμικούς μας πόρους χωρίς να τους εξαντλεί και χωρίς να τους καταστρέφει. Γι’ αυτό και δεν διστάσαμε να καταθέσουμε την πρώτη φάση του ΣΧΟΟΑΠ, που θα την βρείτε στο site του Δήμου. Θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο θέμα του Μεγανησιού και καλείται ο καθένας μας να καταθέσει την άποψη του. Καλείται η κάθε κοινωνική, πολιτική και οικονομική ομάδα του Μεγανησιού, να μην μείνει απλά στις διαπιστώσεις – που για όλους μας είναι το εύκολο – αλλά με το θάρρος της γνώμης της να πάρει θέση. Και αυτή είναι η πρόκληση των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, αφού στη σημερινή κρίσιμη καμπή του Μεγανησιού, καλούμαστε  να πάρουμε την ευθύνη για το μέλλον μας .
Στάθης Ζαβιτσάνος
Δήμαρχος Μεγανησίου

Advertisements