Είναι ξεκάθαρο, ότι η Δημοτική Αρχή στηρίζει την επένδυση στο «Κεφάλι», όπως εκφράστηκε με την 90/13-7-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που έθεσε και το πλαίσιο συνεργασίας. Τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν, ήταν με υπαιτιότητα των επενδυτών, αφού εμείς παραμένουμε σταθεροί στις αρχικές μας θέσεις. Η χρονική συγκυρία όμως των δημοτικών εκλογών δεν προσφέρεται να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Εξάλλου οι Μεγανησιώτες έχουν νοημοσύνη και καταλαβαίνουν.

Εμείς πιστεύουμε, ότι ο κάθε επενδυτής, που είναι καλοδεχούμενος, έρχεται να επενδύσει τα χρήματά του επιδιώκοντας φυσικά κέρδος και εμείς ως κοινωνία, που με την ευρύτερη ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική έννοια μας ανήκει ο τόπος, έχουμε την υποχρέωση  προστασίας των πολιτιστικών και φυσικών μας πόρων που θα διαχειριστεί, όπως και την διάχυση της ωφελιμότητας στους κατοίκους του Νησιού μας.  Το κοινό όφελος λοιπόν εδράζεται σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο αρχών και κανόνων. Και αυτό οφείλει να το σέβεται ο καθένας.

Μεγανήσι 6 Οκτώβρη 2010

ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Advertisements