Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλες και όλους, ανεξαρτήτως κοματικής τοποθέτησης, για την προτίμησή τους
στο πρόσωπό μου, στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές.
Σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές:  Συγχαίρω όλες και όλους τους εκλεγέντες, που θα αποτελέσουν και το Δημοτικό Συμβούλιο
της επόμενης τετραετίας.
Εύχομαι και ελπίζω ότι, τα νέα πρόσωπα θα φέρουν και νέες ιδέες, καθώς και ένα  νέο δημοτικό πολιτισμό, που θα έχει σαν αποτέλεσμα
να επικρατήσει ηρεμία,νηφαλιότητα, ενωτική διάθεση για δουλειά, δημιουργία  και
αποτελεσματικότητα σε όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν το νησί.
Υποχρέωση και καθήκον όλων μας είναι να συμπαρασταθούμε  στο νέο δημοτικό συμβούλιο,  προκειμένου να έχει τη  μεγαλύτερη δυνατή
αποτελεσματικότητα,  με κριτική διάθεση μεν, πάντα όμως προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων του.
Λευτέρης Π. Κατωπόδης