Στις 11/12/2010, μετά την ορκωμοσία της 1ης αιρετής Περιφερειακής Αρχής των Ιονίων Νήσων, ο Συνδυασμός “Ιόνιο Αρχιπέλαγος”, (όλα τα μέλη) συνήλθε σε συνεδρίαση. Τα θέματα που απασχόλησαν τον συνδυασμό ήταν τα ακόλουθα:

● Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος.

● Η οργανωτική συγκρότηση του συνδυασμού.

● Η αποτελεσματική παρουσία των εκπροσώπων του συνδυασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

● Η προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Επτανησιακή κοινωνία και οικονομία.

 

Με την πεποίθηση ότι οι προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού αποτελούν υλοποιήσιμους στόχους ικανούς να προσφέρουν αναπτυξιακή διέξοδο στα αδιέξοδα της Π.Ι.Ν, ο συνδυασμός θα εργαστεί μεθοδικά και προγραμματισμένα για την προώθηση και υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δημιουργική παρουσία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων κοινωνικών φορέων.