Στις 11/12/2010, μετά την ορκωμοσία της 1ης αιρετής Περιφερειακής Αρχής των Ιονίων Νήσων, ο Συνδυασμός “Ιόνιο Αρχιπέλαγος”, (όλα τα μέλη) συνήλθε σε συνεδρίαση. Τα θέματα που απασχόλησαν τον συνδυασμό ήταν τα ακόλουθα:

● Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος.

● Η οργανωτική συγκρότηση του συνδυασμού.

● Η αποτελεσματική παρουσία των εκπροσώπων του συνδυασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

● Η προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Επτανησιακή κοινωνία και οικονομία.

 

Με την πεποίθηση ότι οι προγραμματικές θέσεις του Συνδυασμού αποτελούν υλοποιήσιμους στόχους ικανούς να προσφέρουν αναπτυξιακή διέξοδο στα αδιέξοδα της Π.Ι.Ν, ο συνδυασμός θα εργαστεί μεθοδικά και προγραμματισμένα για την προώθηση και υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δημιουργική παρουσία του στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και τη συνεργασία των ενδιαφερομένων κοινωνικών φορέων.

 

 

Advertisements